Tag: Audit i Brendshëm

Audit I Brendshëm

Audit I Brendshëm

Partner.al kërkon një Audit I Brendshëm në Tiranë, për një klient i cili operon prej 18 vitesh në fushën e distribucionit të importit në industrinë e FMCG. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Analizon çdo departament të shoqerisë, veçanërisht Departamentin e Financës; Kontrollon, verifikon dhe vlerëson veprimtaritë e departamenteve/filialeve & punën individuale të punonjësve të shoqërisë për të përcaktuar përputhshmërinë me rregulloret, standartet,…

Read more