Tag: brandmanager

Brand Manager

Brand Manager

Partner.al kërkon një Brand Manager në Tiranë, për një klient i cili operon prej 18 vitesh në fushën e distribucionit të importit në industrinë e FMCG. Detyrat dhe përgjegjësitë:   •Zbaton planet e marketingut për marken duke gjetur menyra specifike pozicionimi në treg me qellim përmiresimin e prezencës dhe vizibilitetit të markës. •Sigurohet që të gjitha aspektet e marketingut dhe aktiviteteve të produktit…

Read more

Brand Manager

Brand Manager

Partner.al kërkon një Brand Manager në Tiranë, për një kompani të suksesshme distribucioni eskluzive që operon në hipermarkete dhe supermarkete në industrinë e FMCG. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Bën analiza të tregut dhe biznesit, anketat për monitorimin e çmimeve, përcaktim të çmimeve dhe promovim të strategjive; Përgatitja e buxheteve, planeve dhe elementeve marketing në përputhje me strategjinë dhe objektivat e biznesit; Monitorimi dhe zbatimi…

Read more