Tag: call center

Operator Telefonik Inbound

Operator Telefonik Inbound

Partner.al kërkon Operator Telefonik Inbound në Tiranë, në gjuhën  Italiane. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Zhvillon dhe mirëmban marrëdhëniet me klientët; Menaxhon kërkesat e klientëve; U jep zgjidhje problematikave të klientëve; Informon klientin mbi gjendjen e kreditit dhe ofertave; Kanalizon problemet e ndryshme; Reklamon ofertat. Kualifikimet e kërkuara për pozicionin: Njohuri shumë të mira të gjuhës Italiane, niveli B2-C1; Eksperienca si operator…

Read more

Agjent/e Shitjesh Forex

Agjent/e Shitjesh Forex

Partner.al kërkon Agjent/e Shitjesh Forex në Tiranë, në gjuhën  Italiane. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Zhvillon dhe mirëmban marrëdhëniet me klientët duke konkluduar në FTD; Informon klientin mbi gjendjen e tregut dhe mundësitë e investimeve; Kanalizon problemet e ndryshme;. Kualifikimet e kërkuara për pozicionin: Njohuri shumë të mira të gjuhës Italiane, niveli B2-C1; Eksperienca si agjent Forex, minimalisht 3 muaj ; Të…

Read more

Operator Telefonik Inbound

Operator Telefonik Inbound

Partner.al kërkon Operator Telefonik Inbound në Tiranë, në gjuhën  Italiane. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Zhvillon dhe mirëmban marrëdhëniet me klientët; Menaxhon kërkesat e klientëve; U jep zgjidhje problematikave të klientëve; Informon klientin mbi gjendjen e kreditit dhe ofertave; Kanalizon problemet e ndryshme; Reklamon ofertat. Kualifikimet e kërkuara për pozicionin: Njohuri shumë të mira të gjuhës Italiane, niveli B2-C1; Eksperienca si operator…

Read more

Operator Telefonik Inbound

Operator Telefonik Inbound

Partner.al kërkon Operator Telefonik Inbound në Tiranë, në gjuhën  Italiane. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Zhvillon dhe mirëmban marrëdhëniet me klientët; Menaxhon kërkesat e klientëve; U jep zgjidhje problematikave të klientëve; Informon klientin mbi gjendjen e kreditit dhe ofertave; Kanalizon problemet e ndryshme; Reklamon ofertat. Kualifikimet e kërkuara për pozicionin: Njohuri shumë të mira të gjuhës Italiane, niveli B2-C1; Eksperienca si operator…

Read more

Konsulentë Telefonik

Konsulentë Telefonik

Partner.al kërkon Konsulentë Telefonik  në Tiranë, në gjuhën Italiane, Angleze, Gjermane dhe Greke . Detyrat dhe përgjegjësitë:  Zhvillon dhe mirëmban marrëdhëniet me klientët; Menaxhon kërkesat e klientëve; U jep zgjidhje problematikave të klientëve; Të mirëmbajë pajisjet  operacionale dhe të raportojë rastet në të cilat ato nuk funsionojnë; Të jetë i aftë të përcaktojë kërkesat duke punuar me klientët; Të jetë…

Read more

Konsulentë Telefonik Inbound

Konsulentë Telefonik Inbound

Partner.al kërkon Konsulentë Telefonik Inbound në Tiranë, në gjuhën Italiane dhe Angleze. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Zhvillon dhe mirëmban marrëdhëniet me klientët; Menaxhon kërkesat e klientëve; U jep zgjidhje problematikave të klientëve; Informon klientin mbi gjëndjen e kreditit dhe ofertave; Kanalizon problemet e ndryshme; Reklamon ofertat. Kualifikimet e kërkuara për pozicionin: Njohuri shumë të mira të gjuhës Italiane dhe Angleze; Eksperiencë…

Read more