Tag: Creative

Graphic Designer

Graphic Designer

Partner.al kërkon një Graphic Designer në Tiranë, për një revistë të re me fokus ekonomik. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Ideimi dhe dizenjimi i pamjes grafike të revistës; Të bashkëpunojë me ekipin e gazetarëve dhe departamentet e tjerë për të siguruar ekselencë në design; Të respektojë afatet kohore të përcaktuara; Realizim projektesh dhe detyrash grafike. Kualifikimet/Kërkesat: Diplomë Universitare; Eksperienca të mëparshme në…

Read more