Tag: eksportesh

Menaxher Eksportesh

Menaxher Eksportesh

Partner.al kërkon një Menaxher/e Eksportesh për Europën Perëndimore, për një klient i cili operon në sektorin e importit dhe distribucionit të pllakave, parketeve dhe hidrosanitareve. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Kërkimi i klientëve të rinj për kompaninë dhe finalizim i marrëveshjeve të reja; Përgjegjës mbi shitjen në tregun e eksporteve; Përcakton kërkesat e biznesit të klientit dhe nëse produktet që konsiderohen janë…

Read more

Menaxher Eksportesh

Menaxher Eksportesh

Partner.al kërkon një Menaxher Eksportesh për Rajonin, për një kompani të suksesshme që operon në fushën e tregëtisë në Shqipëri dhe në rajon. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Kërkimi i klientëve të rinj për kompaninë dhe finalizim i marrëveshjeve të reja; Përgjegjësi mbi shitjen në tregun rajonal; Përcakton kërkesat e biznesit të klientit dhe nëse produktet që konsiderohen janë të përshtatshme; Mirëmban…

Read more