Tag: elektrike

Inxhinier Mekanik-Elektrik

Inxhinier Mekanik-Elektrik

Partner.al kërkon një Inxhinier Mekanik-Elektrike në Tiranë, për një kompani të suksesshme konstruksioni. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Do të jetë pjesë e grupit të projektimit në projektet të ndryshme Ka marrëdhënie të drejtëpërdrejtë me klientët Kupton dhe skicon shumë mirë skica në dobi të klientëve Si dhe detyra të tjera që do i caktohen. Kualifikimet/Kërkesat: Diplomë e Fakultetit, Dega Inxhinieri Elektrike…

Read more

Teknik për sistemet e Ngrohjes-Ftohjes

Teknik për sistemet e Ngrohjes-Ftohjes

Partner.al kërkon një Teknik të specializuar për sistemet e Ngrohjes-Ftohjes në Tiranë, për një kompani të suksesshme konstruksioni. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Riparon në kohë frigoriferët dhe impjantet ftohëse-ngrohëse. Menaxhon mirë pjesët e këmbimit për riparimin e frigoriferëve dhe impjanteve ftohës-ngrohës. Raporton në mënyrë javore për të gjitha riparimet e bëra. Riparon dhe përgatit për tregun të gjithë frigoriferët sezonal të…

Read more