Tag: Financier

Menaxher/e Finance

Menaxher/e Finance

Partner.al kërkon një Menaxher/e Finance në Tiranë,për një kompani prodhimi e cila operon prej 6 vitesh në treg. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Të mbikeqyrë operacionet e përditshme të njësive ekonomike të kompanisë në funksionet e financës dhe të kontabilitetit, duke u siguruar për optimizimin e proceseve të brendshme; Të monitorojë dhe analizojë rezultatet mujore të kompanisë në perputhje me buxhetin, duke sjellë në vëmendje të…

Read more

Menaxher/e Finance

Menaxher/e Finance

Partner.al kërkon një Menaxher/e Finance në Tiranë, për një kompani të suksesshme e cila operon në fushën e distribucionit të frutave të thata. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Të prezantojë tek Përgjegjësi i kompanisë dokumentet dhe materialet e prodhuara nën përgjegjësinë e tij/saj; Regjistrimi  i faturave te blerjeve dhe shitjeve ; Regjistrimi i veprimeve te magazines, rakordimi ne lidhje me levizjet e artikujve dhe materialeve dhe inventarizimi ;…

Read more

Financier/e

Financier/e

Partner.al kërkon një Financier/e në Durrës, për një klient i cili operon në sektorin e importit dhe distribucionit të materialeve të ndërtimit, bojrave dhe materialeve për arredimin e ambjenteve të brendshme dhe të jashtme. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Hartimi dhe regjistrimi i faturave të shitjes dhe blerjes; Regjistrimi i veprimeve të magazinës, rakordimi periodik në lidhje me lëvizjet e produkteve dhe inventarin fizik;…

Read more

Menaxher/e Finance

Menaxher/e Finance

Partner.al kërkon një Menaxher/e Finance në Tiranë, për një kompani të suksesshme e cila operon në tregun e reklamave, printimeve dixhitale dhe produkteve promocionale. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Të prezantojë tek Përgjegjësi i kompanisë dokumentet dhe materialet e prodhuara nën përgjegjësinë e tij/saj; Regjistrimi  i faturave te blerjeve dhe shitjeve ; Regjistrimi i veprimeve te magazines, rakordimi ne lidhje me levizjet e artikujve dhe materialeve dhe…

Read more

Financiere

Financiere

Partner.al kërkon një Financiere në Tiranë, për një klient i cili operon në fushën e ndërtimit dhe konsulencës. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Hartimi dhe regjistrimi i faturave të shitjes dhe blerjes; Regjistrimi i veprimeve të magazinës, rakordimi periodik në lidhje me lëvizjet e produkteve dhe inventarin fizik; Kontrolli i ecurisë së pagesave të klientëve në bazë të faturave të shitjes; Kontrolli…

Read more

Specialist/e Finance

Specialist/e Finance

Partner.al kërkon një Specialist/e Finance në Durrës, për një klient i cili operon në fushën e tregtimit të produkte informatike, kancelarie dhe të sigurisë. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjëse për përgatitjen e faturave të shitjes, hedhjen në sistemin financiar dhe kontrollin e tyre; Përgjegjëse për përpilimin e dokumentave të arkës dhe menaxhimi i detyrimeve progresive të klientëve me bazë ditore; Të kryej…

Read more

Specialist/e Finance

Specialist/e Finance

Partner.al kërkon një Specialist/e Finance në Durrës, për një klient i cili operon prej 15 vitesh në fushën e tregtimit të materialeve elektrike, hidrosanitare dhe paisjeve të ndriçimit. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Koordinon përgatitjen e pasqyrave financiare & raporteve financiare; Zbaton rigorozisht procedurat e financës & kontabilitetit; Kontrollon të ardhurat & shpenzimet si dhe mirëmbajtjen e llogarive; Kontrollon përgatitjen e listës së…

Read more

Financier/e

Financier/e

Partner.al kërkon një Financier/e në Tiranë, për një Hotel prestigjioz të sapo hapur në një zonë shumë të preferuar në Tiranë. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Koordinon përgatitjen e pasqyrave financiare & raporteve financiare; Zbaton rigorozisht procedurat e financës & kontabilitetit; Kontrollon miratimin dhe përpunimin e të ardhurave & shpenzimeve, mirëmbajtjen e llogarive; Kontrollon përgatitjen e listës së pagave dhe pagesat e perfitimeve për stafin;…

Read more

Shef/e Finance

Shef/e Finance

Partner.al kërkon një Shef/e Finance në Tiranë, për një klient i cili operonë në sektorin e prodhimit dhe shitjes së konstruksioneve metalike. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Menaxhon, kontrollon dhe mbikqyr departamentin e Financës; Të njohë shumë mirë programet financiare Alpha dhe Financa 5; Koordinon përgatitjen e pasqyrave financiare & raporteve financiare; Zbaton rigorozisht procedurat e financës & kontabilitetit; Kontrollon miratimin dhe përpunimin e të…

Read more

Financier/e

Financier/e

Partner.al kërkon një Financier/e në Tiranë, për një kompani të suksesshme e cila operon në fushën e tregtimit te mobiljeve, parketeve, produkteve hidrosanitare Detyrat dhe përgjegjësitë:  Të prezantojë tek Përgjegjësi i kompanisë dokumentet dhe materialet e prodhuara nën përgjegjësinë e tij/saj; Regjistrimi  i faturave te blerjeve dhe shitjeve ; Regjistrimi i veprimeve te magazines, rakordimi ne lidhje me levizjet e artikujve dhe materialeve…

Read more