Tag: inxhinier preventivues kostoist

Inxhinier Preventivues/Kostoist

Inxhinier Preventivues/Kostoist

Partner.al kërkon një Inxhinier Preventivues/Kostoist, në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e ndërtimit prej 23 vitesh. Detyrat dhe përgjegjësitë:    Kryen rol teknik, organizativ dhe supervisor për projektet në ndërtim; Harton preventivat e objekteve të planifikuara për tu ndërtuar nga kompania; Rivlerëson preventivat me fonde pubike apo preventiva të tjera për projekte të porositura nga Kompania, mbas shyrtimit të…

Read more

Inxhinier Preventivues/Kostoist

Inxhinier Preventivues/Kostoist

Partner.al kërkon një Inxhinier Preventivues/Kostoist, në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e ndërtimit prej 23 vitesh. Detyrat dhe përgjegjësitë:    Kryen rol teknik, organizativ dhe supervisor për projektet në ndërtim; Harton preventivat e objekteve të planifikuara për tu ndërtuar nga kompania; Rivlerëson preventivat me fonde pubike apo preventiva të tjera për projekte të porositura nga Kompania, mbas shyrtimit të…

Read more