Tag: mekanik

Inxhinier Mekanik

Inxhinier Mekanik

Partner.al kërkon një Inxhinier Mekanik në Tiranë, për një kompani të suksesshme ndërtimi, e cila operon në treg prej 12 vitesh. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Koordinimi i të gjitha shërbimeve mekanike, para ndërtimit dhe gjatë zbatimit të projektit; Mbikëqyrja per instalimin e të gjitha sistemeve mekanike/hidrosanitare të përfshira në projekt; Planifikon, organizon dhe menaxhon punën për të qëndruar brenda buxhetit dhe…

Read more

Inxhinier Mekanik

Inxhinier Mekanik

Partner.al kërkon një Inxhinier Mekanik në Tiranë, për një klient i cili operon prej 20 vitesh në sektorin e konstruksioneve metalike dhe të drurit. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Koordinon të gjitha punimet/shërbimet gjatë fazës së ofertës si dhe gjatë zbatimit të projektit; Rishikon koston e punimeve mekanike (hidraulike) dhe propozon zgjidhje teknike të favorshme për zbatimin e projektit; Mban dokumentacionin e nevojshëm…

Read more

Inxhinier Mekanik

Inxhinier Mekanik

Partner.al kërkon një Inxhinier Mekanik në Tiranë, për një kompani të suksesshme konstruksioni. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Do të jetë pjesë e grupit të projektimit në projektet të ndryshme; Ka marrëdhënie të drejtëpërdrejtë me klientët; Kupton dhe skicon shumë mirë skica në dobi të klientëve; Si dhe detyra të tjera që do t'i caktohen. Kualifikimet/Kërkesat: Diplomë e Fakultetit, Dega Inxhinieri Mekanike;…

Read more

Inxhinier Mekanik-Elektrik

Inxhinier Mekanik-Elektrik

Partner.al kërkon një Inxhinier Mekanik-Elektrike në Tiranë, për një kompani të suksesshme konstruksioni. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Do të jetë pjesë e grupit të projektimit në projektet të ndryshme Ka marrëdhënie të drejtëpërdrejtë me klientët Kupton dhe skicon shumë mirë skica në dobi të klientëve Si dhe detyra të tjera që do i caktohen. Kualifikimet/Kërkesat: Diplomë e Fakultetit, Dega Inxhinieri Elektrike…

Read more