Tag: menaxher shitjesh

Menaxher Shitjesh për Zonën e Jugut

Menaxher Shitjesh për Zonën e Jugut

Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh për Zonën e Jugut, për një kompani të suksesshme që operon në fushën e distribucionit të kafesë. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Sigurohet që të zbatohen procedurat e miratuara nga administratori i kompanisë; Mirëmbajtja dhe menaxhimi i marrëdhënieve me klientët; Zbulon dhe vjen me propozime konkrete për  trajnim dhe zhvillim të Staff-it të shitjeve; Mirëmbajtja e marrëdhënieve…

Read more

Menaxher Shitjesh për Zonën e Veriut

Menaxher Shitjesh për Zonën e Veriut

Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh për Zonën e Veriut, për një kompani të suksesshme që operon në fushën e distribucionit të kafesë. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Sigurohet që të zbatohen procedurat e miratuara nga administratori i kompanisë; Mirëmbajtja dhe menaxhimi i marrëdhënieve me klientët; Zbulon dhe vjen me propozime konkrete për  trajnim dhe zhvillim të Staff-it të shitjeve; Mirëmbajtja e marrëdhënieve…

Read more

Menaxher Shitjesh

Menaxher Shitjesh

Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh në Tiranë, për një kompani të suksesshme që operon në fushën e distribucionit të kafesë. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Sigurohet që të zbatohen procedurat e miratuara nga administratori i kompanisë; Mirëmbajtja dhe menaxhimi i marrëdhënieve me klientët; Zbulon dhe vjen me propozime konkrete për  trajnim dhe zhvillim të Staff-it të shitjeve; Mirëmbajtja e marrëdhënieve me distributorët;…

Read more

Menaxher Shitjesh

Menaxher Shitjesh

Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh në Tiranë, për një klient, i cili operon në fushën e tregtimit, shitjes me shumicë dhe pakicë të pajisjeve elektroshtëpiake. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për zonën e Tiranës; Viziton çdo pikë shitje sipas programit ditor; Prezanton në mënyrë profesionale produktet tek klientët; Identifikon nevojat e klientëve; Jep propozime për përmbushjen e kërkesave të klientit; Monitoron procesin e porosive…

Read more

Menaxher Rajonal Shitjesh për Zonën e Jugut

Menaxher Rajonal Shitjesh për Zonën e Jugut

Partner.al kërkon një Menaxher Rajonal Shitjesh për Zonën e Jugut, për një kompani të suksesshme distribucioni me 20 vite eksperiencë në tregun Shqiptar. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Menaxhon dhe ndjek marëdhëniet me klientët dhe distributorët në zonën e caktuar ; Ndërmerr dhe koordinon zhvillimin e plan veprimeve për të rritur shitjet; Planfikon dhe koordion shitjet sipas modelit/ strategjisë së kompanisë; Përgjegjës…

Read more

Menaxher Shitjesh B2B

Menaxher Shitjesh B2B

Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh B2B në Tiranë, për një kompani e cila operon në fushën e shitblerjes së veglave të punës. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Punon në bashkëpunim me stafin e shitjes për arritjen e objektivave individuale; Kryen kërkime tregu të vazhdueshme mbi klientë potencial dhe konkurrencën; Gjeneron telefonata te vazhdueshme për të zhvilluar takime me klientë potencial; Përmbush takime të…

Read more

Menaxher Shitjesh B2B

Menaxher Shitjesh B2B

Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh B2B në Tiranë, për një kompani të suksesshme e cila operon në fushën e shërbimeve informatike. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Punon në bashkëpunim me stafin e shitjes për arritjen e objektivave individuale; Kryen kërkime tregu të vazhdueshme mbi klientë potencial dhe konkurrencën; Menaxhon dhe mirëmban përmes takimeve dhe telefonatave portofolin e klientëve ekzistues dhe atyre të rinj;…

Read more

Menaxher Rajonal Shitjesh për Zonën e Veriut

Menaxher Rajonal Shitjesh për Zonën e Veriut

Partner.al kërkon një Menaxher Rajonal Shitjesh për Zonën e Veriut, për një kompani të suksesshme që operon në fushën e distribucionit të kafesë. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Menaxhon dhe ndjek marëdhëniet me klientët dhe distributorët në zonën e caktuar ; Ndërmerr dhe koordinon zhvillimin e plan veprimeve për të rritur shitjet; Planfikon dhe koordion shitjet sipas modelit/ strategjisë së kompanisë; Përgjegjës për gjenerimin…

Read more

Menaxher Rajonal Shitjesh

Menaxher Rajonal Shitjesh

Partner.al kërkon një Menaxher Rajonal Shitjesh në Tiranë, për një kompani të suksesshme distribucioni që operon në treg që prej vitit 1994. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Kërkon dhe synon klientë të rinj; Është përgjegjës për zhvillimin dhe kryerjen e aktiviteteve të shitjes në tregun e tij të caktuar; Përcakton kërkesat e biznesit të klientit dhe nëse produktet që konsiderohen janë të…

Read more

Menaxher Shitjesh për Zonën e Tiranës

Menaxher Shitjesh për Zonën e Tiranës

Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh në Tiranë, për një kompani të suksesshme që operon në fushën e distribucionit të kafesë. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Sigurohet që të zbatohen procedurat e miratuara nga administratori i kompanisë; Mirëmbajtja dhe menaxhimi i marrëdhënieve me klientët; Zbulon dhe vjen me propozime konkrete për  trajnim dhe zhvillim të Staff-it; Mirëmbajtja e marrëdhënieve me distributorët; Përpilimi i raporteve…

Read more