Tag: Ndertimi i godinave

Inxhinier Ndërtimi

Inxhinier Ndërtimi

Partner.al kërkon një Inxhinier Ndërtimi , për një klient i cili operon në sektorin e ndërtimit prej 26 vitesh. Detyrat dhe përgjegjësitë:    Shqyrton vlefshmërine e dokumentacionit tekniko-ligjor të objektit sipas një liste të miratuar; Shqyrton projektet e zbatimit, preventivin dhe specifikimet teknike të objektit dhe bën vërejtjet përkatëse kur konstaton mangësi dhe parregullsi; Njohuri ne zbërthimin e projekteve te ndërtimeve civile dhe…

Read more

Inxhinier Ndërtimi Zbatues

Inxhinier Ndërtimi Zbatues

Partner.al kërkon një Inxhinier Ndërtimi Zbatues, për një klient i cili operon në sektorin e ndërtimit prej 23 vitesh. Detyrat dhe përgjegjësitë:    Shqyrton vlefshmërine e dokumentacionit tekniko-ligjor të objektit sipas një liste të miratuar; Shqyrton projektet e zbatimit, preventivin dhe specifikimet teknike të objektit dhe bën vërejtjet përkatëse kur konstaton mangësi dhe parregullesi;  Zbaton plan organizimin e punimeve, harton planet ditore, javore…

Read more