Tag: shitje

Shitës/e në Showroom

Shitës/e në Showroom

Partner.al kërkon Shitës/e në Showroom ne Tirane, për një kompani  që operon në fushën e retail të produkteve elektroshtepiake premium. Detyrat dhe përgjegjësitë: Të sigurojë një shërbim cilësor dhe profesional ndaj klienteve; Krijon komunikimin me klientët, kupton interesin e tyre, i prezanton dhe i sygjeron produktet për të cilat ai është i interesuar. Përgjëgjes për shitjet në Showroom; Të ndjekë…

Read more

Drejtor Shitjesh

Drejtor Shitjesh

Partner.al kërkon një Drejtor Shitjesh në Tiranë, për një klient i cili operon prej 18 vitesh në fushën e distribucionit të importit në industrinë e FMCG.  Detyrat dhe përgjegjësitë:  Sigurohet që të zbatohen procedurat e miratuara nga administratori i kompanisë; Mirëmbajtja dhe menaxhimi i marrëdhënieve me klientët; Zbulon dhe vjen me propozime konkrete për të trajnim dhe zhvillim të Staff-it; Mirëmbajtja e marrëdhënieve…

Read more

Menaxher Rajonal Shitjesh

Menaxher Rajonal Shitjesh

Partner.al kërkon një Menaxher Rajonal Shitjesh në Tiranë, për një kompani të suksesshme distribucioni që operon në treg që prej vitit 1994. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Kërkon dhe synon klientë të rinj; Është përgjegjës për zhvillimin dhe kryerjen e aktiviteteve të shitjes në tregun e tij të caktuar; Përcakton kërkesat e biznesit të klientit dhe nëse produktet që konsiderohen janë të…

Read more

Menaxher Shitjesh B2B

Menaxher Shitjesh B2B

Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh B2B në Lushnje, për një klient i cili operonë në sektorin e ofrimit te konstruksioneve metalike. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Implementon në mënyrë të suksesshme strategjitë e shitjes; Kryen kërkime tregu të vazhdueshme mbi klientë potencial dhe konkurrencën; Menaxhon dhe mirëmban përmes takimeve dhe telefonatave portofolin e klientëve ekzistues dhe atyre të rinj; Rifreskim i databazës së klientëve;…

Read more

Brand Manager

Brand Manager

Partner.al kërkon një Brand Manager në Tiranë, për një klient i cili operon prej 18 vitesh në fushën e distribucionit të importit në industrinë e FMCG. Detyrat dhe përgjegjësitë:   •Zbaton planet e marketingut për marken duke gjetur menyra specifike pozicionimi në treg me qellim përmiresimin e prezencës dhe vizibilitetit të markës. •Sigurohet që të gjitha aspektet e marketingut dhe aktiviteteve të produktit…

Read more

Menaxher Rajonal Shitjesh për Zonën e Jugut dhe Juglindje

Menaxher Rajonal Shitjesh për Zonën e Jugut dhe Juglindje

Partner.al kërkon një Menaxher Rajonal Shitjesh për Zonën e Jugu dhe Juglindje për një klient të suksesshme që operon në fushën e distribucionit të kafesë. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Menaxhon dhe ndjek marëdhëniet me klientët dhe distributorët në zonën e caktuar ; Ndërmerr dhe koordinon zhvillimin e plan veprimeve për të rritur shitjet; Planfikon dhe koordion shitjet sipas modelit/ strategjisë së kompanisë; Përgjegjës për…

Read more

Menaxher Rajonal

Menaxher Rajonal

Partner.al kërkon një Menaxher Rajonal në Tirane, për një kompani që operon prej 13 vitesh në fushën e distribucionit te  kafesë dhe produkteve të tjera të konsumit. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Organizimin e punës së agjentëve të shitjes qe ka në varesi,për një zonë të caktuar; Ndjekjen e mbarevajtjes së klienteve ekzistues; Kryerja e bisedave për arritje ne nje marveshje me klientet…

Read more

Menaxher Rajonal Shitjesh për Zonën e Jugut

Menaxher Rajonal Shitjesh për Zonën e Jugut

Partner.al kërkon një Menaxher Rajonal Shitjesh për Zonën e Jugut,për një kompani të suksesshme që operon në fushën e distribucionit të kafesë. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Menaxhon dhe ndjek marëdhëniet me klientët dhe distributorët në zonën e caktuar ; Ndërmerr dhe koordinon zhvillimin e plan veprimeve për të rritur shitjet; Planfikon dhe koordion shitjet sipas modelit/ strategjisë së kompanisë; Përgjegjës për gjenerimin e…

Read more