Tag: teknik elektricist

Teknik Elektriçist

Teknik Elektriçist

Partner.al kërkon një Teknik Elektriçist , për një klient që operon prej 13 vitesh në fushën e distribucionit te  kafesë dhe produkteve të tjera të konsumit. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës i asistencës teknike dhe mirëmbajtjes së ekspresave të kafes; Monitorimin e punës së stafit të teknikeve që ka nën përgjegjesi; Kryerjen e kontrolleve të paisjeve para dërgimit të klienti; Bashkëpunon me…

Read more

Teknik Frigoriferi

Teknik Frigoriferi

Partner.al kërkon një Teknik Frigoriferi për një klient i cili operonë në sektorin e ofrimit te konstruksioneve metalike. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Teston pajisjet dhe konstaton difektin.; Riparon pajisjet duke  respektuar afatet e përcaktuara; Harton kërkesen për pjesë kembimi tek supervizori; Ploteson të dhënat për cdo riparim të kryer në librin e punës; Kryen procesin e shpërberjes për produktet e pariparueshem dhe…

Read more

Teknik Elektriçist

Teknik Elektriçist

Partner.al kërkon një Teknik Elektriçist , për një Hotel prestigjioz të sapo hapur në një zonë shumë të preferuar në Tiranë. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Përgjegjës i Asistencës Teknike dhe Mirëmbajtjes; Të njohë dhe interpretojë Skemat elektrike të fuqisë dhe komandimit; Të njohë dhe interpretojë Skemat e qarqeve elektronike të fuqisë dhe kontrollit; Përgjegjës për zgjidhjen e problematikave dhe avarive në sistem;…

Read more