Tag: teknik servisi elektroshtepiake

Teknik Servisi për Pajisje  Elektroshtëpiake

Teknik Servisi për Pajisje Elektroshtëpiake

Partner.al kërkon një Teknik Servisi për Pajisje Elektroshtëpiake në Tiranë për një klient, i cili operon në tregun shqiptar dhe fqinj në riparimin e pajisjeve elektronike dhe elektro-shtëpiake. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Merr në dorëzim dhe konstaton defektet brenda afatit të caktuar sipas udhëzimeve që merr nga koordinatori i departamentit; Ndjekja e saktë e procedurave për tërheqjen e pjeseve të këmbimit;…

Read more

Teknik Servisi për Pajisje  Elektroshtëpiake

Teknik Servisi për Pajisje Elektroshtëpiake

Partner.al kërkon një Teknik Servisi për Pajisje Elektroshtëpiake në Durrës për një klient, distributor ekskluziv i paisjeve elektroshtëpiake. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Të kryej konstatimin dhe riparimin e rasteve të pajisjeve të raportuara; Të mbajë regjistrin përkatës mbi shërbimet e kryera për çdo pajisje; Të përgatisë kërkesat për pjesët dhe pajisjet e nevojshme dhe t'i paraqesë ato tek drejtuesi i Depratamentit…

Read more