Ky trajnim do t’ju sigurojë një gamë të gjerë të mjeteve dhe teknikave të shitjes që do tju mësojnë sesi te jeni konfident në një marreveshje biznesi. Trajnimi i shitjeve do t’ju mundësojë se si të zhvillojni një marrëdhënie afatgjatë dhe të qendrueshme me klientët e mundshëm dhe ata ekzistues.Ju do të mësoni se si të ndërtoni një ekip shitjeje, si të merrni rezultatin e dëshiruar nga një telefonatë ose e-mail shitje.

Në përfundim të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jeni në gjendje të:

  • Të kuptojnë rëndësinë e marrëdhënieve me klientët;
  • Të mësojnë mënyrat për zbulimin e klientëve të mundshëm;
  • Të mësojnë ndërimin e bisedës me klientët e mundshëm;
  • Përdorimin efektiv të telefonit , e-mail dhe internetit;
  • Të ndërtojnë një raport të qëndrueshëm me klientin;
  • Të bëjnë pyetjet e duhura në momentin e duhur për të arritur shitjet;
  • Të mësojnë sesi te forconi marrëdheniet ekzistuese ose si ti menaxhojnë ato të rejat;
  • Të mbulojnë të gjitha nevojat e biznesit.

Add Comment