Partner.al kërkon një Agjent Shitjesh Presales në Tiranë, për një kompani të suksesshme
distribucioni produktesh kozmetike dhe parukerie.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Përgjegjës për menaxhimin  e një zone të caktuar dhe ndjekja e marrëdhënieve me
  klientët;
 • Të realizoj planin dhe prezencën e produkteve të vendosura nga kompania në zonën
  e tij;
 •  Të njohë në mënyrë të shkëlqyer produktet e kompanisë, si dhe produktet e
  konkurrentëve;
 • Përgjegjës për mirëmbajtjen e rrjetit ekzitues të klientëve dhe  indentifikimin e
  klientëve të rinj;
 •  Ndërton, mirëmban dhe përmirëson marrëdhëniet e biznesit me klientët duke
  siguruar plotësimin e nevojave të tyre sipas standarteve më të larta;
 •  Inicion plane veprimi për krijimin alternativash të reja për shitjen e produkteve të
  kompanisë;
 •  Përgjegjës për ndjekjen e proceseve të punës sic përcaktohet në udhëzimet e
  shitjeve dhe në përputhje  me objektivat e përcaktuara nga kompania;
   Negocion me klientët për  oferta, pozicione më të mira dhe prezencë më të madhe
  të produkteve;
   Komunikon në mënyrë profesionale me klientët dhe mban kontakte të vazhdueshme
  me ta;
   Përgjegjës për implementimin e standarteve Merchandiser sipas standarteve të
  përcaktuar nga kompania;
   Të gjejë vendet e duhura për mjetet publicitare dhe të kujdeset deri në fund
  personalisht për vendosjen në rregull të tyre;
   Raporton në mënyrë aktive  për konkurrencën ( çmimet/ ofertat/promocione, etj);
   Të zbatojë me përpikmëri dhe brenda afatit kohor të kërkuar, të realizimit të
  detyrave dhe zgjidhjes së problemeve të përcaktuar nga eprori;
   Raporton sipas kërkesës dhe standarteve të raportimit;

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Diplomë Universitare në Biznes, Ekonomik, Marketing, Financë;
 • Eksperiencë më shumë se 3 vite në profile të ngjashme;
 • Eksperiencë 5 vjeçare në distribucion;
 • Aftësi komunikuese, analititke, operacionale, kordinuese menaxheriale, lidership.
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze;
 • Gjuhë të tjera përbëjnë avantazh;
 • Njohuri shumë të mira të paketës MS Office;
 • Të zotërojë patentë të klasit B.

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment