Partner.al kërkon Konsulentë Telefonik Inbound në Tiranë, në gjuhën Italiane dhe Angleze.

Detyrat dhe përgjegjësitë:  

  • Zhvillon dhe mirëmban marrëdhëniet me klientët;
  • Menaxhon kërkesat e klientëve;
  • U jep zgjidhje problematikave të klientëve;
  • Informon klientin mbi gjëndjen e kreditit dhe ofertave;
  • Kanalizon problemet e ndryshme;
  • Reklamon ofertat .

Kualifikimet e kërkuara për pozicionin:

  • Njohuri shumë të mira të gjuhës Italiane dhe Angleze;
  • Eksperiencë si operator inbound përbenë avantazh;
  • Të jetë i komunikueshëm  dhe i sjellshëm;
  • Të ketë aftësi shumë të mira analitike dhe menaxhimi.

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps:Ju lutem përcaktoni pozicionin për cilin aplikoni në momentin që dërgoni CV-in tuaj. Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment