All Posts

Financiere

Financiere

Partner.al kërkon një Financiere në Tiranë, për një klient i cili operon në fushën e ndërtimit dhe konsulencës. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Hartimi dhe regjistrimi i faturave të shitjes dhe blerjes; Regjistrimi i veprimeve të magazinës, rakordimi periodik në lidhje me lëvizjet e produkteve dhe inventarin fizik; Kontrolli i ecurisë së pagesave të klientëve në bazë të faturave të shitjes; Kontrolli…

Read more

Inxhinier/e Ndërtimi Urbanistik

Inxhinier/e Ndërtimi Urbanistik

Partner.al kërkon një Inxhinier/e Ndërtimi Urbanistik, për një klient i cili operon në sektorin e ndërtimit. Detyrat dhe përgjegjësitë:    Shqyrton vlefshmërine e dokumentacionit tekniko-ligjor të objektit sipas një liste të miratuar; Shqyrton projektet e zbatimit, preventivin dhe specifikimet teknike të objektit dhe bën vërejtjet përkatëse kur konstaton mangësi dhe parregullsi; Te shqyrtoj dhe interpretoj vizatimet dhe specifikimet e projektit për…

Read more

Magazinier

Magazinier

Partner.al kërkon një Magazinier në Tiranë për një kompani të suksesshme distribucioni e cila operon në treg prej 20 vitesh. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjegjës për hyrjen dhe daljen e mallrave, inventarizimin sipas dokumentacionit të ardhur nga destinacione të ndryshme; Kontrollon sasinë dhe cilësinë e të gjitha produkteve që hyjnë dhe dalin nga magazina; Përgjegjës për plotësimin e dokumentacionit të magazinës…

Read more

Menaxher Shitjesh për zonën e Jugut

Menaxher Shitjesh për zonën e Jugut

Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh për Zonën e Jugut, për një klient i cili operon prej 20 vitesh në fushën e distribucionit në industrinë e FMCG. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Planifikimi, organizimi dhe mbulimi i territorit përmes promovimit dhe shitjes së produkteve të ofruara te klientët ; Zbatimi i strategjive të përgjithshme të shitjeve në përputhje me objektivat e vendosura nga kompania; Ndjekja…

Read more

Koordinatore Zyre

Koordinatore Zyre

Partner.al kërkon një Koordinatore Zyre në Tiranë, për një klient, i cila operon në tregtimin e sistemeve të automatizimi për ambientet e brendshme. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Merr pjesë në koordinimin e proceseve të punës; Asiston në përgatitjen, formatimin dhe zhvillimin e dokumentave të ndryshme të kompanisë; Përgatit ofertat për klientët në formatin e ofertave; Mirëmban dhe arshivon sistemin e dosjeve, korespodencave, etj;…

Read more

Drejtues Logjistike

Drejtues Logjistike

Partner.al kërkon një Drejtues Logjistike në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e importit dhe distribucionit te pllakave, parketeve dhe hidrosanitareve. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Administron  magazinën në përputhje me rregullat e vendosuar nga kompania; Organizon, drejton dhe motivon punonjesit që ka në varësi; Mbikqyr praninë e produkteve, magazinimin, shpërndarjen dhe mirëmbajtjen e  ambjenteve dhe pajisjeve në magazinë;  Menaxhon…

Read more

Shitës/e

Shitës/e

Partner.al kërkon Shitës/e në Tiranë, për një klient i cili operon në furnizimin me shumicë dhe pakicë të materialeve elektrike. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Të planifikojë, zhvillojë dhe zbatojë aktivitetet e shitjes për kategorinë e produkteve të paracaktuara; Të identifikojë dhe krijojë marrëdhënie me klientë të rinj duke mbrojtur interesat e klientëve ekzistues; Ti ofrojë asistencë dhe konsulencë të plotë klientëve…

Read more

Agjent Shitjesh Pre-Sales

Agjent Shitjesh Pre-Sales

Partner.al kërkon një Agjent Shitjesh Pre-Sales në Tiranë, për një klient i specializuar në prodhimin e produkteve të bylmetit. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për menaxhimin  e një zone të caktuar dhe ndjekja e marrëdhënieve me klientët; Të realizoj planin dhe prezencën e produkteve të vendosura nga kompania në zonën e tij;  Të njohë në mënyrë të shkëlqyer produktet e kompanisë,…

Read more

Montator Mekanik

Montator Mekanik

Partner.al kërkon një Montator Mekanik në Tiranë, për një klient i cili operon në furnizimin me shumicë dhe pakicë të materialeve elektrike. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për identifikimin e parregullsive në pajisje dhe konstruksione të ndryshme mekanike; Kryen punimet, mirëmban dhe riparon në pajisjet elektromekanike; Ndjekja dhe monitorimi i ecurisë së pajisjeve; Kualifikimet/Kërkesat: Të ketë përfunduar arsimin e mesëm profesional…

Read more