Arkitekturë

Menaxher/e Projekti

Menaxher/e Projekti

Partner.al kërkon një Menaxher/e Projekti në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e IT dhe Sistemeve të Sigurisë. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për promovimin dhe menaxhimin e ciklit të shitjeve për produktetet e kompanisë;  Përgjegjës për kërkime në terren dhe kontaktimin me  klientët të rinj. Paraqet propozime konkrete teknike për plotesimin e nevojave të klientave; Të arrijë objektivat e…

Read more

Menaxher Logjistike

Menaxher Logjistike

Partner.al kërkon një Menaxher Logjistike në Tiranë, për një klient i cili operon prej 20 vitesh në fushën e distribucionit në industrinë e FMCG. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Administron  magazinën në përputhje me rregullat e vendosuar nga kompania; Mbikqyr praninë e produkteve, magazinimin, shpërndarjen dhe mirëmbajtjen e  ambjenteve dhe pajisjeve në magazinë;  Menaxhon gjithë procesin e lëvizjes së produkteve  Hyrje dhe Dalje…

Read more

Graphic Designer

Graphic Designer

Partner.al kërkon një Graphic Designer në Tiranë, për një klient i cili operon në projektimin/ prodhimin e produkteve promocionale dhe reklamave. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Të zhvilloj materiale grafike print si broshura, fletëpalosje, katalogë e materiale të tjera të lidhura me brandin e shoqërisë, projektet/shërbimet, si edhe fushata specifike; Të zhvilloj materiale elektronike si banera online, email marketing, grafika levizese, videoanimation dhe videographics; Të përmirësoj dhe…

Read more

Ndihmës Magazinier

Ndihmës Magazinier

Partner.al kërkon një Ndihmës Magazinier në Tiranë, për një kompani lider në tregtimin me shumicë dhe pakicë të veglave të punës si edhe aksesorëve që lidhen me to. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Mbikqyrë praninë e produkteve, magazinimin, shpërndarjen dhe mirëmbajtjen e  ambjenteve dhe pajisjeve në magazinë; Kontrollon sasinë dhe cilesinë e produktit që hynë dhe del nga magazina bashkë me përgjegjësin…

Read more

Supervizor/e Shitjesh

Supervizor/e Shitjesh

Partner.al kërkon një Supervizor/e Shitjesh në Tiranë, për një klient i cili operon prej 20 vitesh në fushën e distribucionit të importit në industrinë e FMCG. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Planifikimi, organizimi dhe mbulimi i territorit përmes promovimit dhe shitjes së produkteve të ofruara te klientët ; Zbatimi i strategjive të përgjithshme të shitjeve në përputhje me objektivat e vendosura nga kompania;…

Read more

Teknik Frigoriferi

Teknik Frigoriferi

Partner.al kërkon një Teknik Frigoriferi në Tiranë për një klient, i cili operon në fushën e tregtimit, shitjes me shumicë dhe pakicë të pajisjeve elektroshtëpiake. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Teston pajisjet dhe konstaton difektin.; Riparon pajisjet duke  respektuar afatet e përcaktuara; Harton kërkesen për pjesë kembimi tek supervizori; Ploteson të dhënat për cdo riparim të kryer në librin e punës; Kryen procesin e shpërberjes…

Read more

Menaxher Shitjesh

Menaxher Shitjesh

Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh në Tiranë, për një klient, i cili operon në fushën e tregtimit, shitjes me shumicë dhe pakicë të pajisjeve elektroshtëpiake. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për zonën e Tiranës; Viziton çdo pikë shitje sipas programit ditor; Prezanton në mënyrë profesionale produktet tek klientët; Identifikon nevojat e klientëve; Jep propozime për përmbushjen e kërkesave të klientit; Monitoron procesin e porosive…

Read more

Menaxher Logjistike

Menaxher Logjistike

Partner.al kërkon një Menaxher Logjistike në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e importit dhe distribucionit te pllakave, parketeve dhe hidrosanitareve. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Administron  magazinën në përputhje me rregullat e vendosuar nga kompania; Mbikqyr praninë e produkteve, magazinimin, shpërndarjen dhe mirëmbajtjen e  ambjenteve dhe pajisjeve në magazinë;  Menaxhon gjithë procesin e lëvizjes së produkteve  Hyrje dhe Dalje…

Read more

Menaxher/e Projekti

Menaxher/e Projekti

Partner.al kërkon një Menaxher/e Projekti në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e importit dhe distribucionit te pllakave, parketeve dhe hidrosanitareve. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për promovimin dhe menaxhimin e ciklit të shitjeve për produktetet e kompanisë tek projektet e ndryshme të ndërtimeve, rezidenciale dhe komerciale;  Përgjegjës për kërkime në terren dhe kontaktimin me  klientët të rinj. Paraqet propozime…

Read more

Magazinier/e

Magazinier/e

Partner.al kërkon një Magazinier/e në Tiranë, për një klient i cili zhvillon aktivitetin në fushën e distribucionit prej 10 vitesh në tregun Shqiptar. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Administron  magazinën në përputhje me rregullat e vendosuar nga kompania; Mbikqyr praninë e produkteve, magazinimin, shpërndarjen dhe mirëmbajtjen e  ambjenteve dhe pajisjeve në magazinë; Planifikon dhe shfrytëzon me eficencë  hapsirat e magazinës; Kontrollon sasine dhe…

Read more