Drejtor Operacional

Drejtor Shitjesh Lezhë

Drejtor Shitjesh Lezhë

Partner.al kërkon një Drejtor Shitjesh në Lezhë, për një klient me 10 vite eksperiencë në fushën e distribucionit. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Sigurohet që të zbatohen procedurat e miratuara nga administratori i kompanisë; Mirëmbajtja dhe menaxhimi i marrëdhënieve me klientët; Zbulon dhe vjen me propozime konkrete për të trajnim dhe zhvillim të Staff-it; Mirëmbajtja e marrëdhënieve me distributorët; Përpilimi i raporteve dhe…

Read more

Hotel General Manager

Hotel General Manager

Partner.al kërkon një  Hotel General Manager, për një resort me 5 yje në qytetin e Vlorës. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Mbikëqyr punën në të gjitha nivelet (recepsionistët, stafi i kuzhinës, stafi i shërbimit etj); Planifikon aktivitete dhe cakton përgjegjësitë për të arritur modelin më efikas të funksionimit; Menaxhon buxhetet / shpenzimet, analizon dhe interpreton informacionin financiar dhe monitoron shitjet dhe fitimet;…

Read more

Drejtor Shitjesh

Drejtor Shitjesh

Partner.al kërkon një Drejtor Shitjesh në Tiranë, për një klient me eksperiencë 13 vjecare në prodhimin dhe distribucionin e pijeve energjike dhe freskuese. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Sigurohet që të zbatohen procedurat e miratuara nga administratori i kompanisë; Mirëmbajtja dhe menaxhimi i marrëdhënieve me klientët; Zbulon dhe vjen me propozime konkrete për të trajnim dhe zhvillim të Staff-it; Mirëmbajtja e marrëdhënieve me…

Read more

Drejtor Shitjesh

Drejtor Shitjesh

Partner.al kërkon një Drejtor Shitjesh në Tiranë, për një klient i cili operon prej 18 vitesh në fushën e distribucionit të importit në industrinë e FMCG.   Detyrat dhe përgjegjësitë:  Sigurohet që të zbatohen procedurat e miratuara nga administratori i kompanisë; Mirëmbajtja dhe menaxhimi i marrëdhënieve me klientët; Zbulon dhe vjen me propozime konkrete për të trajnim dhe zhvillim të Staff-it;…

Read more

Drejtor Operacional

Drejtor Operacional

Partner.al kërkon një Drejtor Operacional në Tiranë, për një kompani të suksesshme që operon në fushën e distribucionit të kafesë. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Sigurohet që të zbatohen procedurat e miratuara nga administratori i kompanisë; Mirëmbajtja dhe menaxhimi i marrëdhënieve me klientët; Zbulon dhe vjen me propozime konkrete për të trajnim dhe zhvillim të Staff-it; Mirëmbajtja e marrëdhënieve me distributorët; Përpilimi…

Read more