financier

Arkëtare

Arkëtare

Partner.al kërkon një Arkëtare në Tiranë, për një kompani të suksesshme distribucioni produktesh kozmetike dhe parukerie. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjëse për arkëtimin ditor të klientëve, agjentëve të shitjes dhe dyqaneve të kompanisë; Përgjegjëse për përpilimin e dokumentave përkatëse të arkës dhe menaxhimi i detyrimeve të klientëve; Përditëson sistemet e brendshme me të dhëna financiare dhe databazën e kompanisë; Përgjegjëse për inventarizimin e…

Read more

Operatore Finance

Operatore Finance

Partner.al kërkon një Operatore Finance në Tiranë, për një kompani të suksesshme distribucioni produktesh kozmetike dhe parukerie. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjëse për arkëtimin ditor të klientëve, agjentëve të shitjes dhe dyqaneve të kompanisë; Përgjegjëse për përpilimin e dokumentave përkatëse të arkës dhe menaxhimi i detyrimeve të klientëve; Përditëson sistemet e brendshme me të dhëna financiare dhe databazën e kompanisë; Përgjegjëse për inventarizimin…

Read more

Operator/e Finance Lezhë

Operator/e Finance Lezhë

Partner.al kërkon një Operatore Finance në Lezhë, për një klient me 10 vite eksperiencë në fushën e distribucionit. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për marrjen e porosive nga klientët; Përgatitjen e faturave të shitjes; Regjistrimin në sitemin financiar të faturave të shitjes dhe kontrollin e tyre; Kryen hedhjen e fletë daljeve në sistem; Përgjegjës për plotësimin e  faturave TVSH dhe hedhjen…

Read more

Ekonomist/e

Ekonomist/e

Partner.al kërkon një Ekonomiste në Tiranë, për një klient i cili operonë në sektorin e prodhimit dhe shitjes së konstruksioneve metalike. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Mbajtja e të dhënave të sakta mbi transaksionet ditore; Përgatitja e bilanceve dhe faturave; Regjistron llogaritë e arkëtueshme dhe llogaritë e pagueshme; Përditëson sistemet e brendshme me të dhëna financiare; Përgatit raporte financiare; Regjistron depozitat dhe…

Read more

Operator/e Finance, Korçë

Operator/e Finance, Korçë

Partner.al kërkon një Operator/e Finance në Korçë, për një kompani të suksesshme që operon në fushën e produkteve të pastrimit profesional. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Regjistrim i faturave të blerjes dhe shites, rakordimi me qëndrat e të ardhurave; Regjistrim i arkës; Njeh klientet dhe ka informacion mbi porositë; Sistemim dokumentacioni; Detyra të tjera sipas rastit; Qëndrim në showroom dhe sistemimin e tij;…

Read more

Financiere

Financiere

Partner.al kërkon një Financiere në Tiranë, për një kompani të suksesshme distribucioni që operon në treg që prej vitit 1994. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Mbajtja e të dhënave të sakta mbi transaksionet ditore; Përgatitja e bilanceve; Proceson fatura; Regjistron llogaritë e arkëtueshme dhe llogaritë e pagueshme; Përditëson sistemet e brendshme me të dhëna financiare; Përgatit raporte financiare mujore dhe për tremujorin;…

Read more

Financier/e

Financier/e

Partner.al kërkon një Financier/e në Tiranë, për një kompani të suksesshme distribucioni që operon në treg prej 15 vitesh. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Mbajtja e të dhënave të sakta mbi transaksionet ditore; Përgatitja e bilanceve; Proceson fatura; Regjistron llogaritë e arkëtueshme dhe llogaritë e pagueshme; Përditëson sistemet e brendshme me të dhëna financiare; Përgatit raporte financiare mujore dhe për tremujorin; Merr…

Read more

Ekonomist/e

Ekonomist/e

Partner.al kërkon një Ekonomiste në Tiranë, për një kompani të suksesshme distribucioni të verës. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Mbajtja e të dhënave të sakta mbi transaksionet ditore; Përgatitja e bilanceve; Proceson fatura; Regjistron llogaritë e arkëtueshme dhe llogaritë e pagueshme; Përditëson sistemet e brendshme me të dhëna financiare; Përgatit raporte financiare; Merr pjesë në auditimet financiare; Regjistron depozitat dhe pagesat bankare;…

Read more

Operator/e Finance

Operator/e Finance

Partner.al kërkon një Operator/e Finance në Tiranë, për një kompani të suksesshme distribucioni që operon në treg prej 15 vitesh. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Mbajtja e të dhënave të sakta mbi transaksionet ditore; Përgatitja e bilanceve; Proceson fatura; Regjistron llogaritë e arkëtueshme dhe llogaritë e pagueshme; Përditëson sistemet e brendshme me të dhëna financiare; Përgatit raporte financiare mujore dhe për tremujorin;…

Read more

Loan and Merchant Operator

Loan and Merchant Operator

Loan and Merchant Operator Partner.al kërkon një Loan and Merchant Operator në Tiranë, për një kompani të sukesseshme që operon në fushën e Booking.  Kualifikimet/Kërkesat: Nivel i avancuar i gjuhës angleze; Aftesi të mira në marketing dhe shitje; Eksperienca përbën avantazh; Njohuri bazë nga fusha e financës dhe ekonomisë. Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke…

Read more