Human Resources

HR Specialist

HR Specialist

Partner.al në kuadër të zgjerimit të aktivitetit të tij është duke kërkuar kandidatë të përshtatshëm për pozicionin HR Specialist. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Skanim i CV-ve të ardhura në adresë të Partner.al; Menaxhim i proçesit të grumbullimit dhe seleksionimit të CV-ve; Hartimi i Profilit të Kandidatit; Mbledhja e referencave për kandidatët potencialë; Rekomandimi i kandidatëve dhe hartim i raporteve të vlerësimit…

Read more

HR Specialist

HR Specialist

Partner.al në kuadër të zgjerimit të aktivitetit të tij është duke kërkuar për kandidatë të përshtatshëm për pozicionin HR Specialist. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Skanim i CV-ve të ardhura në adresë të Partner.al; Menaxhim i procesit të grumbullimit dhe seleksionimit të CV-ve; Hartimi i Profilit të Kandidatit; Mbledhja e referencave për kandidatët potencialë; Rekomandimi i kandidatëve dhe hartim i raporteve të…

Read more

Human Resources Specialist

Human Resources Specialist

Partner.al is currently recruiting a Human Resources Specialist for a successful Children's Items Retail Company. Duties and Responsibilities: Assists/conducts recruiting process according to company needs. Prepareand administrate employee'spersonal fileandcontractemployment. Assists/conduct training for new recruits and follows the Induction process. Control Time Attendance and take actions according to company procedures. Control and compilation of company personnel’s working hours. Salary calculation and other payroll…

Read more