training

Team Building

Team Building

Punën në grup mund ta përshkruajmë si një përpjekje nga një grup për të arritur një qëllim të përbashkët. Ky trajnim do ti ndihmojë punonjësit tuaj të kuptojnë punën në grup dhe të përqëndrohen në veprimet konkrete të cilat rrisin performancën dhe sjellin rezultate të larta për çdo individ. Moduli është i ndërtuar në bazë ushtrimesh të cilat zhvillohen në…

Read more

Marketing in Social Media

Marketing in Social Media

Jetojmë në epokën dixhitale ku mediat sociale kanë krijuar sfida për marketingun. Kompanitë janë në mëdyshje nga ky fenomen i ri i cili kërkon një dinamik dhe qasje të re. Në këtë trajnim pjesëmarrësit do të fitojnë njohuri dhe aftësi për menaxhimin dhe krijimin e një strategjie në mediat sociale duke përfshirë blogjet, podkastet dhe postimet si dhe përdorimin efektiv…

Read more

Selling by phone

Selling by phone

Biseda telefonike është pjesë e procesit të shitjes, kjo kur duam të kontaktojmë, të mbyllim një takim ose marrëveshje. Ky trajnim  konsiston në kualifikimin e telefonatave dhe  do t’ju mësojë pjesëmarrësve se si të strukturojnë një telefonatë në shitje për të gjeneruar biznes. Në përfundim të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: Zhvillojnë një strukturë telefonike të…

Read more

Effective Communication

Komunikimi Efektiv ështe një trajnim një ditor i cili fokusohet në zhvillimin e aftësive komunikuese. Ky trajnim është i vlefshëm për të gjithë individët që dëshirojnë të zhvillojnë aftësitë ndërpersonale dhe të ndërtojnë raporte të mira me eprorët, vartësit  kolegët e tyre.Trajnimi mbulon strategjitë më efektive të komunikimit për të rritur mirëkuptimin dhe komunikimin në ambjentin e punës. Në përfundim…

Read more

Customer Service on Sale

Ky modul ju mëson pjesëmarrësve standartet në shërbim si dhe impaktin që shërbimi ka tek klientët. Pjesëmarrësit do të mësojnë si të krijojnë një imazh unik për kompaninë dhe si të përqëndrohen tek nevojat e klientëve. Në përfundim të trajnimit pjesëmarrësit do të jeni në gjendje të: Të dallojnë shërbimin e keq, e mire dhe të shkëlqyer ndaj klientit; Të…

Read more

Basics of Retail Sales

Basics of Retail Sales

Ky modul është i dizenjuar për të gjithë punonjësit të cilët  punojnë në industrinë e “Retail”.  Moduli është strukturues dhe pjesëmarrësit në përfundim të tij  do të mësojnë kuptimin e vërtet të rolit të shitësit si dhe teknikat më të suksshme të shitjes. Trajnimi ka si qëllim t’ju përgatisë për elementet më të kërkuar të industrisë dhe t’ju ndihmoj të…

Read more

Selling to Distribution

Selling to Distribution

Ky modul trajnimi është i përshtatshëm për Menaxherët e Shitjeve, Supervizorët  e Shitjeve & Shitësit në terren. Ai i trajnon pjesëmarrësit mbi elementët e organizimit dhe menaxhimit të shitjeve, menaxhimin e klientëve të rëndësishëm, planikimin, drejtimin & kontrollin.  Moduli ofron dhe njohuri mbi standartet merchandising të cilat mund të aplikohen shumë thjesht. Në përfundim të këtij trajnimi të gjithë pjesëmarrësit…

Read more

B2B sale

B2B sale

Ky trajnim do t’ju sigurojë një gamë të gjerë të mjeteve dhe teknikave të shitjes që do tju mësojnë sesi te jeni konfident në një marreveshje biznesi. Trajnimi i shitjeve do t’ju mundësojë se si të zhvillojni një marrëdhënie afatgjatë dhe të qendrueshme me klientët e mundshëm dhe ata ekzistues.Ju do të mësoni se si të ndërtoni një ekip shitjeje,…

Read more

Negotiating on Sale

Ky trajnim i mëson pjesmarrësit se si marrin kontrollin ne një situate negociuese duke u siguruar qe rezultati që do marrin do të jetë me vlerë për biznesin. Ky trajnim është interaktiv dhe I lejon pjesmarrësit të jenë më shumë këmbengulës dhe strategjik në procesin e negocimit. Kombinohet prezantimi në grup me ushtrime individuale. Në fund të trajnimit pjesmarrësit do…

Read more