vacancies

Inxhinier Mekanik

Inxhinier Mekanik

Partner.al kërkon një Inxhinier Mekanik, për një klient i cili operon në sektorin e financimit për blerjen e automjeteve. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Mbajtja në  gjëndje pune të  mjeteve motorike nëpermjet inspektimeve dhe testimeve të automjeteve; Kompletimi i preventivit te mirëmbajtjes si p.sh, probleme motorike, nderrimi i vajit, i gomave etj, zëvëndesimi i filtrave; Mban mjetet në  gjëndje funksionale duke mbledhur ankesat për…

Read more

Head of Security

Head of Security

Partner.al kërkon një Head of Security në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e financimit për blerjen e automjeteve. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për sigurimin e  informacionit në lidhje me klientët; Përgjegjës për kërkimin e informacioneve rreth klienteve të cilët kanë precedente penale; Janë gjithmonë vigjelent dhe hetues për llojet e mashtrimeve të brëndëshme ose të jashtme…

Read more

Graphic Designer

Graphic Designer

Partner.al kërkon një Graphic Designer për një kompani lider në tregtimin me shumicë dhe pakicë të veglave të punës si edhe aksesorëve që lidhen me to. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Të zhvilloj materiale grafike print si broshura, fletëpalosje, katalogë e materiale të tjera të lidhura me brandin e shoqërisë, projektet/shërbimet, si edhe fushata specifike; Të zhvilloj materiale elektronike si banera online, email marketing,…

Read more

Oficer Kredie Durrës

Oficer Kredie Durrës

Partner.al kërkon një Oficer Kredie në Durrës , për një klient i cili operon në sektorin e financimit për blerjen e automjeteve. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Promovon shërbim të shpejtë dhe profesional klientëve potencialë dhe ekzistues në mënyrë që të sigurojë një marrëdhënie afatgjatë; Identifikon klientë potencialë, në nevojë për financim dhe i bind ata për financim ose ofron këshillim financiar;…

Read more

Risk Assessor

Risk Assessor

Partner.al kërkon një Risk Assessor në Tiranë, për një klient i cili operon në sektorin e financimit për blerjen e automjeteve. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për të kontrolluar të gjitha hapat dhe dokumentet në dispozicion për një kërkesë kredie; Përgjegjës për listat e azhurnuara të referencave të përdorura në procesin e huasë si: pagat të industrive / profesioneve të ndryshme, qiratë, çmimet…

Read more

Shitës/e

Shitës/e

Partner.al kërkon një Shitës/e në Tiranë, për një klient i cili operon prej 10 vitesh në sektorin e importit dhe distribucionit të frutave të thata. Detyrat dhe përgjegjësitë: Të sigurojë një shërbim cilësor dhe profesional ndaj klienteve; Krijon komunikimin me klientët, kupton interesin e tyre, i prezanton dhe i sygjeron produktet për të cilat ai është i interesuar. Përgjëgjes për…

Read more

Financier/e

Financier/e

Partner.al kërkon një Financier/e në Tiranë, për një Hotel prestigjioz të sapo hapur në një zonë shumë të preferuar në Tiranë. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Koordinon përgatitjen e pasqyrave financiare & raporteve financiare; Zbaton rigorozisht procedurat e financës & kontabilitetit; Kontrollon miratimin dhe përpunimin e të ardhurave & shpenzimeve, mirëmbajtjen e llogarive; Kontrollon përgatitjen e listës së pagave dhe pagesat e perfitimeve…

Read more

Agjent/e Shitjesh Durrës

Agjent/e Shitjesh Durrës

Partner.al kërkon një Agjent/e Shitje në Durrës, për një kompani që operon në fushen e distribucionit të Produkteve të Konsumit dhe Verave Franceze. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Përgjegjës për menaxhimin e një zone të caktuar dhe ndjekja e marrëdhënieve me klientët; Përgjegjës për ndjekjen e debive në zonën që mbulon; Të realizoj planin dhe distribucionin e produkteve; Të njohë në mënyrë të shkëlqyer…

Read more

Sanitare

Sanitare

Partner.al kërkon një  Sanitare për një klient i cili menaxhon një Bar-Cafe në një nga zonat më të frekuentuara  të Tiranës. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjëse për sigurimin e pastertisë së përgjithshme dhe rregullin estetik të ambienteve të Barit; Përgjegjëse për mbajtjen e të gjitha pajisjeve dhe materialeve të pastrimit në një gjëndje pune të sigurt; Përgjegjëse për monitorimin dhe raportimin për…

Read more

Key Account

Key Account

Partner.al kërkon një Key Account ne Tiranë, për një klient i cili operon prej 25 vitesh në fushën e distribucionit të produkteve të higjenës. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Planifikon, drejton, organizon dhe kontrollon aktivitet e shitjes; Përgjegjës për zhvillimin dhe ruajtjen e marrdhënieve me njësitë key account; Negocion kushtet e kontratave dhe është përgjegjës për implementimin e tyre. Negoicion për shtimin…

Read more