vacancies

Agjent/e Shitjesh

Agjent/e Shitjesh

Partner.al kërkon një Agjent/e Shitje në Tiranë, për një kompani që operon në fushen e distribucionit te Verave Franceze. Detyrat dhe përgjegjësitë:  • Përgjegjës për menaxhimin e një zone të caktuar dhe ndjekja e marrëdhënieve me klientët; • Të realizoj planin dhe distribucionin e produkteve; • Të njohë në mënyrë të shkëlqyer produktet e kompanisë, si dhe produktet e konkurrentëve;…

Read more

Agjent/e Shitjesh

Agjent/e Shitjesh

Partner.al kërkon një Agjent/e Shitje për zonen e Durrësit dhe Tiranës, për një kompani që operon në fushen e distribucionit te produkteve të konsumit. Detyrat dhe përgjegjësitë: • Përgjegjës për menaxhimin e një zone të caktuar dhe ndjekja e marrëdhënieve me klientët; • Të realizoj planin dhe distribucionin e produkteve; • Të njohë në mënyrë të shkëlqyer produktet e kompanisë,…

Read more

Menaxhere Zyre

Menaxhere Zyre

Partner.al kërkon një Menaxhere Zyre në Tiranë, për një klient i cili operonë në sektorin e prodhimit dhe shitjes së konstruksioneve metalike. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Mbikëqyr veprimtarinë e përditshme të kompanisë; Siguron që punonjësit të punojnë në mënyrë produktive dhe të koordinuar midis departamenteve; Përgatit raportet periodike për administratoret; Harton dhe dorëzon raportet tek administratorët për të gjitha çështjet me rëndësi; Ruajtja…

Read more

Shef/e Finance

Shef/e Finance

Partner.al kërkon një Shef/e Finance në Tiranë, për një klient i cili operonë në sektorin e prodhimit dhe shitjes së konstruksioneve metalike. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Menaxhon, kontrollon dhe mbikqyr departamentin e Financës; Të njohë shumë mirë programet financiare Alpha dhe Financa 5; Koordinon përgatitjen e pasqyrave financiare & raporteve financiare; Zbaton rigorozisht procedurat e financës & kontabilitetit; Kontrollon miratimin dhe përpunimin e të…

Read more

Arkitekt/e

Arkitekt/e

Partner.al kërkon një Arkitekt/e në Tiranë, për një klient i cili operonë në sektorin e prodhimit dhe shitjes së konstruksioneve metalike. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgatitja e planimetrive, renderave, detajeve në përputhje me kriteret e projektit dhe kërkesat e klientit; Ti ofroje klienteve nje shërbim të kompletuar duke konceptuar arredimin e dyqaneve, marketeve dhe magazinave; Të zhvilloj materiale grafike në programet Photoshop, AutoCad,…

Read more

Konsulentë Telefonik Inbound

Konsulentë Telefonik Inbound

Partner.al kërkon Konsulentë Telefonik Inbound në Tiranë, në gjuhën Italiane dhe Angleze. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Zhvillon dhe mirëmban marrëdhëniet me klientët; Menaxhon kërkesat e klientëve; U jep zgjidhje problematikave të klientëve; Informon klientin mbi gjëndjen e kreditit dhe ofertave; Kanalizon problemet e ndryshme; Reklamon ofertat . Kualifikimet e kërkuara për pozicionin: Njohuri shumë të mira të gjuhës Italiane dhe Angleze;…

Read more

Shitës/e

Shitës/e

Partner.al kërkon një Shitës/e në Tiranë, për një butik veshjesh, brand ndërkombëtar. Detyrat dhe përgjegjësitë: Të sigurojë një shërbim cilësor dhe profesional ndaj klienteve; Krijon komunikimin me klientët, kupton interesin e tyre, i prezanton dhe i sygjeron produktet për të cilat ai është i interesuar. Përgjëgjes për shitjet në butik; Të ndjekë proceset e punës si i janë përcaktuar; Të…

Read more

Store Manager

Store Manager

Partner.al kërkon një Store Manager në Tiranë, për një butik veshjesh, brand ndërkombëtar. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjësi për aktivitetin e shitjeve retail dhe menaxhimin e përditshëm të butikut dhe shitjeve Retail; Menaxhon, organizon, monitoron, trajnon dhe vlerëson punën e punonjësve nën mbikqyrje; Bashkëpunon me punonjësit e tjerë për të arritur target dhe objektivat e vendosura; Përgjegjësi për mirëmbajtjen e ambjenteve të…

Read more

Graphic Designer & IT

Graphic Designer & IT

Partner.al kërkon një Graphic Designer & IT për një kompani lider në tregtimin me shumicë dhe pakicë të veglave të punës si edhe aksesorëve që lidhen me to. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Të zhvilloj materiale grafike print si broshura, fletëpalosje, katalogë e materiale të tjera të lidhura me brandin e shoqërisë, projektet/shërbimet, si edhe fushata specifike; Të zhvilloj materiale elektronike si banera…

Read more

Menaxher Shitjesh

Menaxher Shitjesh

Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh në Tiranë, për një agjensi prestigjoze eventesh. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Krijimi i databazës së klientëve duke u bazuar në strategjinë e kompanisë; Promovimi i marrëdhënieve me klientët duke kuptuar dhe  plotësuar nevojat e tyre; Menaxhimi i portofolit të klientëve duke mbajtur marrëdhenie afat-gjata me ta;  Zhvillimi i klienteve të rinj duke përdorur rrjetin e klientëve ekzistues…

Read more