Tag: magazinier

Përgjegjës Magazinier

Përgjegjës Magazinier

Partner.al kërkon një Përgjegjës Magazinier në Durrës,për një klient i cili zhvillon aktivitetin në fushën e shtypit komercial dhe botimeve të ndryshme prej 10 vitesh. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Administron  magazinën në përputhje me rregullat e vendosuar nga kompania; Mbikqyr praninë e produkteve, magazinimin, shpërndarjen dhe mirëmbajtjen e  ambjenteve dhe pajisjeve në magazinë; Planifikon dhe shfrytëzon me eficencë  hapsirat e magazinës; Kontrollon sasine dhe cilesinë…

Read more

Asistent Magazinier

Asistent Magazinier

Partner.al kërkon një Asistent Magazinier në Tiranë, për një kompani lider në tregtimin me shumicë dhe pakicë të veglave të punës si edhe aksesorëve që lidhen me to. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Eshtë pergjegjës për përgatitjen e porosive të klienteve dhe kujdeset per mosdëmtimin e mallit; Merret me ngarkim dhe shkarkim të mallit ne cdo rast; Kryen sistemimin e mallit në magazinë…

Read more

Magazinier

Magazinier

Partner.al kërkon një Magazinier në Tiranë për një kompani të sukesseshme distribucioni e cila operon në treg prej 15 vitesh. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjegjës për hyrjen dhe daljen e mallrave, inventarizimin sipas dokumentacionit të ardhur nga destinacione të ndryshme; Kontrollon sasinë dhe cilësinë e të gjitha produkteve që hyjnë dhe dalin nga magazina; Përgjegjës për plotësimin e dokumentacionit të magazinës…

Read more

Magazinier

Magazinier

Partner.al kërkon një Magazinier në Fier për një kompani të sukesseshme distribucioni e cila operon në treg prej 15 vitesh. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjegjës për hyrjen dhe daljen e mallrave, iventarizimin sipas dokumentacionit të ardhur nga destinacione të ndryshme; Kontrollon sasinë dhe cilësinë e të gjitha produkteve që hyjnë dhe dalin nga magazina; Përgjegjës për plotësimin e dokumentacionit të magazinës…

Read more

Magazinier

Magazinier

Partner.al kërkon një Magazinier në Fier për një kompani të sukesseshme distribucioni e cila operon në treg prej 15 vitesh. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjegjës për hyrjen dhe daljen e mallrave, iventarizimin sipas dokumentacionit të ardhur nga destinacione të ndryshme; Kontrollon sasinë dhe cilësinë e të gjitha produkteve që hyjnë dhe dalin nga magazina; Përgjegjës për plotësimin e dokumentacionit të magazinës…

Read more