Tag: menaxher

Menaxher/e Dyqani Lushnje

Menaxher/e Dyqani Lushnje

Partner.al kërkon një Menaxher/e Dyqani në Lushnje për një kompani, lider në tregëtimin e pajisjeve Elektroshtëpiake. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjës për të dorëzuar planin vjetor të xhiros dhe fitimit; Menaxhimi dhe motivimi i skuadrës për të arritur objektivat dhe për të sigurur rendiment; Menaxhimi i niveleve të stoqeve sipas buxhetit dhe marrja e vendimeve kyce për kontrollin e stokut; Mbledhja, filtrimi dhe dërgimi…

Read more

Menaxhere Zyre

Menaxhere Zyre

Partner.al kërkon një Menaxhere Zyre në Tiranë, për një klient i cili operonë në sektorin e prodhimit dhe shitjes së konstruksioneve metalike. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Mbikëqyr veprimtarinë e përditshme të kompanisë; Siguron që punonjësit të punojnë në mënyrë produktive dhe të koordinuar midis departamenteve; Përgatit raportet periodike për administratoret; Harton dhe dorëzon raportet tek administratorët për të gjitha çështjet me rëndësi; Ruajtja…

Read more

Store Manager

Store Manager

Partner.al kërkon një Store Manager në Tiranë, për një butik veshjesh, brand ndërkombëtar. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Përgjegjësi për aktivitetin e shitjeve retail dhe menaxhimin e përditshëm të butikut dhe shitjeve Retail; Menaxhon, organizon, monitoron, trajnon dhe vlerëson punën e punonjësve nën mbikqyrje; Bashkëpunon me punonjësit e tjerë për të arritur target dhe objektivat e vendosura; Përgjegjësi për mirëmbajtjen e ambjenteve të…

Read more

Financier/e

Financier/e

Partner.al kërkon një Financier/e në Tiranë, për një kompani të suksesshme e cila operon në fushën e tregtimit te mobiljeve, parketeve, produkteve hidrosanitare Detyrat dhe përgjegjësitë:  Të prezantojë tek Përgjegjësi i kompanisë dokumentet dhe materialet e prodhuara nën përgjegjësinë e tij/saj; Regjistrimi  i faturave te blerjeve dhe shitjeve ; Regjistrimi i veprimeve te magazines, rakordimi ne lidhje me levizjet e artikujve dhe materialeve…

Read more

Menaxher/e Rajonal Shitjesh

Menaxher/e Rajonal Shitjesh

Partner.al kërkon një Menaxher Rajonal Shitjesh në Tiranë, për një kompani të suksesshme distribucioni që operon në treg që prej vitit 1994. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Kërkon dhe synon klientë të rinj; Është përgjegjës për zhvillimin dhe kryerjen e aktiviteteve të shitjes në tregun e tij të caktuar; Zbaton planet e marketingut për markën duke gjetur mënyra specifike pozicionimi në treg…

Read more

Brand Manager

Brand Manager

Partner.al kërkon një Brand Manager në Tiranë, për një klient i cili operon prej 18 vitesh në fushën e distribucionit të importit në industrinë e FMCG.. Detyrat dhe përgjegjësitë:   •Zbaton planet e marketingut për marken duke gjetur menyra specifike pozicionimi në treg me qellim përmiresimin e prezencës dhe vizibilitetit të markës. •Sigurohet që të gjitha aspektet e marketingut dhe aktiviteteve të…

Read more

Menaxher i Përgjithshëm

Menaxher i Përgjithshëm

Partner.al kërkon një Menaxher të Përgjithshëm në Tirane, për një kompani që operon prej 13 vitesh në fushën e distribucionit te  kafesë dhe produkteve të tjera të konsumit. Detyrat dhe përgjegjësitë:  Organizimi i punës me Menaxherët e zonave. Lëvizja në qytete të ndryshme ku kompania ka punonjësit e saj, dhe kontrolli i punës së tyre. Organizimi i takimeve me klientët potenciale. Mbështetja e Menaxherëve…

Read more

Koordinator Blerjesh

Koordinator Blerjesh

Partner.al kërkon një Koordinator/e Blerjesh në tregun e brëndshëm në Tiranë, për një kompani të suksesshme e cila operon në fushën e tregtimit te mobiljeve. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Njeh mirë gamën e produkteve që mbulon; Kryen porositë për produkte tek furnitorët dhe ndjek statusin e porosisë në sistemin e furnitorit perkatës; Përcakton dhe propozon çmimet optimale të blerjes, është pjesë…

Read more

Brand Manager

Brand Manager

Partner.al kërkon një Brand Manager në Tiranë, për një kompani të suksesshme distribucioni që operon në industrinë e FMCG. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Bën analiza të tregut dhe biznesit, anketat për monitorimin e çmimeve, përcaktim të çmimeve dhe promovim të strategjive; Përgatitja e buxheteve, planeve dhe elementeve marketing në përputhje me strategjinë dhe objektivat e biznesit; Monitorimi dhe zbatimi i aktiviteteve të marketingut…

Read more

Menaxher Shitjesh HoReCa

Menaxher Shitjesh HoReCa

Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh HoReCa në Tiranë, për një kompani të suksesshme që operon në fushën e distribucionit të kafesë. Detyrat dhe përgjegjësitë:   Menaxheri i Shitjeve është përgjegjës për organizimin dhe drejtimin e stafit që ka në përgjegjesi; Shtimin dhe zhvillimin e kontratave të reja për klientë në segmentin HORECA me fokus të vecantë në KAFE Espresso; Hapjen e negociatave me…

Read more