Ky modul është i dizenjuar për të gjithë punonjësit të cilët  punojnë në industrinë e “Retail”.  Moduli është strukturues dhe pjesëmarrësit në përfundim të tij  do të mësojnë kuptimin e vërtet të rolit të shitësit si dhe teknikat më të suksshme të shitjes. Trajnimi ka si qëllim t’ju përgatisë për elementet më të kërkuar të industrisë dhe t’ju ndihmoj të krijoni një avantazh përkundrejt konkurrencës.

Në përfundim të trajnimit pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

  • Identifikojnë tiparet e një shitësi të suksesshëm;
  • Implementojnë teknikat e shijtes gjatë proçesit të shitjes;
  • Mësojnë përdorimin e teknikave të pyetjeve & zbulimit të nevojave të klientëve;
  • Identifikojnë si të këshillojnë klientin në mënyrë efektive për të rritur performancën në shitje;
  • Ndërtojnë marrëdhënie me klientët;
  • Rrisin performancën e shitjeve.

Add Comment