Shitëse në showroom

Partner.al kërkon Shitëse në Showroom për një kompani të sukseshme që operon në
fushën e arredimit.
Detyrat dhe përgjegjësitë:
 Të sigurojë një shërbim cilësor dhe profesional ndaj klienteve;
 Të ndjekë proçeset e punës siç I janë përcaktuar në udhëzimet në lidhje me politikave
të kompanisë;
 Të tregojë dëshirë dhe rezultate të dukshme për të plotësuar objektivat e shitjeve.by Partner.al

Kualifikimet/Kërkesat:

 Të ketë përfunduar arsimin e lartë;
 Të jetë person i shkathët, elokuent dhe i komunikueshëm;
 Të ketë njohuri të mira të paketës ‘’Office’’;
 Të bashkëpunojë ne grup;
 Avantazh përbejnë kandidatët që kanë punuar në profile të ngjashme.
 Vendbanimi: Tiranë

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar
CV-in në adresën e mëposhtme:
rekrutime@partner.al
ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga
Partner.al.

Add Comment