Partner.al kërkon Asistent Menaxher për një rrjet dyqanesh shumë të suksesshëm që operon në fushën e elektroshtëpiakeve.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Përgjegjësia për të dorezuar planin vjetor ne xhiro dhe fitim para interesit dhe amortizimit;
 • Menaxhimi dhe motivimi i skuadrës për të rritur shitjet dhe për të siguruar rendiment;
 • Menaxhimi i niveleve te stoqeve sipas buxhetit dhe marrja e vendimeve kyce per kontrollin e stokut;
 • Mbledhja, filtrimi dhe dërgimi i porosive ditore;
 • Kthimi i përgjigjes për ankesat dhe komentet e klientëve;
 • Shëtitja sistematike në terrenin e shitjeve, biseda me kolegët dhe klientët dhe identifikimi ose zgjidhja e ceshtjeve urgjente;
 • Organizimi i trajnimeve për stafin e shitjeve;
 • Përgatitja e punonjësve të dyqanit për të pasur rendiment;
 • Marrja me ceshtjet e stafit; intervistimi per pjesetare te rinj potencial për staf; përcjellja e vleresimeve dhe pasqyrimeve te ecurise;
 • Organizimi i promocioneve në nivel dyqani;
 • Kontrolli i shpenzimeve operative mujore;
 • Kujdesi per paraqitjen dhe ndjeshmëria për paraqitjen e jashtme dhe të brendshme të dyqanit.
 • Kujdesi per paraqitjen dhe ndjeshmëria për paraqitjen e jashtme dhe të brendshme të dyqanit.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Të ketë përfunduar Arsimin e Lartë (preferohen degë të lidhura me Administrim Biznesi);
 • Minimum 3 vjet përvoje pune në shitje me pakicë;
 • Të ketë eksperiencë pune në pozicione te ngjashme;
 • Të ketë njohuri mbi legjislacionin fiskal;
 • Të ketë njohuri shumë te mira të programeve të paketës Microsoft Office si dhe te programit FINANCA 5;
 • Të kete njohuri të mira të gjuhës Angleze (e shkruar dhe e komunikuar);
 • Aftësi të mira komunikuese;
 • Sistematik dhe i organizuar;
 • Aftësi për të punuar në grup.
 • Aftësi motivuese;

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar
CV-in në adresën e mëposhtme:
rekrutime@partner.al
ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga
Partner.al.

Add Comment