Partner.al kërkon një Agjent/e Shitjesh në Tiranë, për një kompani të suksesshme distribucioni të pajisjeve elektrike.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Vizita tek klientët ekzistues ose potencialë sipas një plani paraprak për takime;
 • Furnizimi i pikave të klientëve ekzistues në Tiranë me produkte ndriçimi;
 • Rakordimi me magazinën për sasitë e produkteve;
 • Raportimi/rregjistrimi i shitjeve në sistem;
 • Arritja e objektivave të shitjes;
 • Aftësi shumë të mira komunikuese;
 • Gatishmëri për të qenë në lëvizje 80% të kohës;

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Të ketë mbaruar të paktën arsimin e mesëm.
 • Eksperienca e punës në shitje/distribucion nuk është kusht
 • Leje drejtimi klasi B
 • Njohuri bazë kompjuterike

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-in në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment