Partner.al kërkon një Kryeredaktor/e në Tiranë, për një revistë të re me fokus ekonomik.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Leximi dhe vlerësimi i artikujve përpara botimit;
 • Planifikimi i kontenteve për tu botuar dhe ndërveprimi me autoritetet mësipër për aprovim;
 • Të sigurojë që afatet kohore respektohen;
 • Të sygjerojë ndryshime në projekte kurdoherë që është e nevojshme;
 • Koordinimi i punëve në departamente të ndryshme në çdo moment që ndërhyrja e tij/saj është e nevojshme;
 • Të sigurojë që imazhi i revistës të jetë në lartësinë e duhur.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Diplomë Universitare në Gazetari;
 • Të paktën pesë vite eksperiencë në gazetari;
 • Njohuri të mira të paketës MS Office;
 • Preferohet me njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze;
 • Aftësi shumë të mira komunikuese;
 • Aftësi të mira në menaxhimin e kohës;
 • Aftësi për të supervizuar grupe individësh;
 • Aftësi të mira në motivimin e staff-it.

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-in në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment