Shitëse në showroom

Partner.al kërkon Shitëse në Showroom për një kompani të sukseshme retail që operon në fushën e arredimit në Oman.

 • Detyrat dhe përgjegjësitë:
 • Të sigurojë një shërbim cilësor dhe profesional ndaj klienteve;
 • Të ndjekë proceset e punës si i janë përcaktuar në udhëzimet në lidhje me politikave
 • të kompanisë;
 • Të tregojë dëshirë dhe rezultate të dukshme për të plotësuar objektivat e shitjeve.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Mosha 25-35 vjec. ;
 • Të jetë person i shkathët, elokuent dhe i komunikueshëm;
 • Njohuri të mira në gjuhën angleze;
 • Të bashkëpunojë ne grup;
 • Ekspeience ne retail;
 • Aftësi në mbylljen e shitjes.
 • Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar
  CV-in në adresën e mëposhtme:
  rekrutime@partner.al
  ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga
  Partner.al.

  Add Comment