Partner.al kërkon një Përgjegjës/e Prodhimi në Tiranë për një shtypshkronjë me aktivitet kryesor prodhimin e produkteve si : fletore të formateve të ndryshme, blloqe, rulona kasash, fletore vizatimi, dosje etj.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Organizon detyrat dhe përgjegjësitë në repartin e prodhimit;
 • Organizon procesin e prodhimit mbi bazën e planit të shitjeve dhe kapacitetit të makinerive;
 • Organizon dhe koordinon planin e punës duke përcaktuar objektivat e prodhimit bashkë me drejtuesit;
 • Organizon dhe menaxhon stafin e punonjësve, në varësi të nevojave të prodhimit;
 • Kontrollon dhe kujdeset për mbarëvajtjen e aparaturave dhe makinerive;
 • Ndjek hap pas hapi procesin e prodhimit deri në përfundim.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Te ketë përfunduar arsimin e lartë.
 • Njohuri shumë të mira të proceseve te prodhimit ne nje Shtypshkronje
 • Minimalisht 5-10 vjet eksperiencë pune në profile të ngjashme në Shtypshkronjë;
 • Mosha e preferuar mbi 35 vjec
 • Të zotërojë mirë paketën MS Office (Word-Excel);
 • Të jetë person i përgjegjshëm, serioz dhe i motivuar.
 • Te ketë aftesi shume te mira organizative.

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment