Partner.al kërkon një Inxhinier Druri në Tiranë, për një Firmë mobilerie të suksesshme që zhvillon aktivitetin e saj në treg që prej vitit 2007.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Vlerësim i lëndës së parë;
 • Organizim i punës së prodhimit;
 • Studion dhe i përmbahet metodave më bashkohore për prodhimin e drurit.
 • Mbikqyr punën e prodhimit;
 • Sigurohet që produkti i prodhuar të jetë brenda standarteve të kërkuara;
 • Raporton te administratori i kompanisë.

Kualifikimet/Kërkesat:

 

 • Të këtë përfunduar Fakultetin e Inxhinierisë per Perpunim Druri .
 • Të ketë njohuri në programin Autocad
 • Te ketë njohuri të gjuhës Angleze ose Italjane
 • Të ketë ksperiencë mëparshme në fushën e mobilerisë 2-3 vite;
 • Kërkohen individë me aftësi menaxhuese dhe drejtuese të mira;
 • Kërkohet etikë pune dhe komunikim.

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-in në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment