Partner.al kërkon një Inxhinier në Tiranë, për një kompani të suksesshme konstruksioni.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

  • Do të jetë pjesë e grupit të projektimit në projektet kryesisht për pajisjet frigoriferike për dyqane, magazina etj ;
  • Ka marrëdhënie të drejtëpërdrejtë me klientët;
  • Kupton dhe skicon shumë mirë skica në dobi të klientëve;
  • Si dhe detyra të tjera që do t’i caktohen.

Kualifikimet/Kërkesat:

  • Diplomë e Fakultetit, Dega Inxhinieri (preferohet Inxhinieri Mjedisi);
  • Eksperienca të mëparshme përbëjnë avantazh;
  • Njohuri shumë të mira të Autocad dhe Microsoft Office;
  • Njohuri të gjuhës angleze dhe italiane përbëjnë avantazh;
  • Të jetë i/e komunikueshëm, të ketë aftësi të mira menaxheriale, teknike dhe të punojë në grup;
  • Të jetë i/e aftë të menaxhojë disa procese njëkohësisht.

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-in në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment