Partner.al kërkon një Menaxher/e Blerjesh në Tiranë, për një kompani të suksesshme e cila operon në fushën e tregtimit te mobiljeve, parketeve, produkteve hidrosanitare.

Detyrat dhe përgjegjësitë:  

 • Njeh mirë gamën e produkteve që mbulon;
 • Kryen porositë për produkte tek furnitorët dhe ndjek statusin e porosisë në sistemin e furnitorit perkatës;
 • Përcakton dhe propozon çmimet optimale të blerjes, është pjesë e diskutimeve dhe vendosjes së çmimeve;
 • Përzgjedh dhe propozon furnitorë potencialë që përmbushin kërkesat dhe kushtet e kompanisë;
 • Monitoron prezencën e produkteve dhe siguron mbështetjen e tyre në marketing;
 • Menaxhon dhe promovon zhvillimin e produkteve të reja në bashkëpunim me departamentet e tjera të kompanisë;
 • Identifikon dhe zhvillon masa konkrete për realizimin dhe tejkalimin e objektivave;
 • Përgjegjës për mbarëvajtjen e kontakteve me partnerët ndërkombëtarë;
 • Përgatit planin vjetor të Marketingut në përputhje me udhëzimet dhe politikat e kompanisë;

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe negociuese me furnitorë të huaj;
 • Të ketë njohuri të proceseve operacionale, planifikimit dhe menaxhimit strategjik te logjistikës, magazinës, transportit, blerjeve, procedurave doganore;
 • Të krijojë dhe respektojë politikat ose procedurat brenda aktiviteteve të logjistikës;
 • Të ketë aftësi të shkëlqyera analitike, planifikimi dhe menaxhimi;
 • Të ketë përfunduar studimet e larta, preferohet dega Administrim Biznesi;
 • Të njohë shumë mirë paketën MS Office dhe programin financiar Alpha;
 • Të ketë minimumi 3 vite eksperiencë pune në pozicione të ngjashme;
 • Të ketë njohje shumë të mirë të gjuhës angleze dhe italiane;
 • Të jetë e disponueshme për të lëvizur jashtë vendit.

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ju lutem specifiokoni ne subjekt pozicionin për të cilin aplikoni.

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al Afati aplikimit është deri më datë 27.02.2019

Add Comment