Partner.al kërkon një Menaxher/e Finance në Tiranë, për një kompani të suksesshme e cila operon në fushën e tregtimit te mobiljeve, parketeve, produkteve hidrosanitare.

Detyrat dhe përgjegjësitë:  

 • Të prezantojë tek Përgjegjësi i kompanisë dokumentet dhe materialet e prodhuara nën përgjegjësinë e tij/saj;
 • Regjistrimi  i faturave te blerjeve dhe shitjeve ;
 • Regjistrimi i veprimeve te magazines, rakordimi ne lidhje me levizjet e artikujve dhe materialeve dhe inventarizimi ;
 • Kontroll i detajuar i te ardhurave dhe shpenzimeve te kompanisë dhe analizë sipas njesive;
 • Pergatitja në menyre periodike e raporteve financiare për shoqerinë.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Të ketë Diplomë Universitare në Shkencat Ekonomike; preferohet ne Financë-Kontabilitet.
 • Përqëndrim të lartë gjatë kryerjes së detyrave dhe vëmendje ndaj detajeve;
 • Aftësi për të shqyrtuar dhe përpunuar saktësisht të dhënat;
 • Eksperiencë minimum 3 vite;
 • Të ketë njohuri shumë të mira kompjuterike dhe në përdorimin e programeve financiare;
 • Të ketë aftësi të mira planifikuese, organizuese dhe komunikuese.

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ju lutem specifiokoni ne subjekt pozicionin për të cilin aplikoni.

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al Afati aplikimit është deri më datë 27.02.2019

Add Comment