Partner.al kërkon një Agjent Shitjesh në Tirane, për një kompani lider në treg, e specializuar në tregtimin me shumicë dhe pakicë të veglave të punës

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Analizon nevojat e klientëve dhe bashkëpunon me ta për zgjidhjen e nevojave te tyre;
 • Merr porositë tek klientët ekzistues dhe i informon për produktet që kompania ofron;
 • Viziton pikat e shitjes të zonës që mbulon sipas programit ditor;
 • Prezanton në menyre profesionale markat që kompania tregton;
 • Mirëmban klientët ekzistues dhe është në menyrë të vazhdueshme në kërkim të klientëve të rinj;
 • Respekton cmimet e vendosura nga kompania;
 • Përgatit planin ditor dhe raporton tek supervizori i tij;
 • Përgatit analiza mujore për shitjet mujore duke u bazuar në target-in e tij;

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Të ketë arsim të lartë ose i mesëm (Diploma universitare përbën avantazh)
 • Eksperienca e ngjashme së paku 2 vite, përbën avantazh;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe negociuese;
 • Të jetë i aftë tv punojë në grup;
 • Të posedojë leje drejtimi;
 • Të ketë njohuri të mira të programit Office;
 • Përbën avantazh njohuria në përdorimin e programeve financiare;

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps:Vendosni Subjec per vendin vakant qe do te aplikoni. Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment