Partner.al kërkon një Area Manager në Tiranë, për një kompani të suksesshme distribucioni produktesh kozmetike dhe parukerie.

Detyrat dhe përgjegjësitë:  

 • Area Menaxher është përgjegjës për menaxhimin e përditshëm të dyqaneve dhe per
  mbarevajtjen e tyre në përputhje me standartet e vendosura nga kompania;
 • Menaxhon, organizon, monitoron, trajnon dhe vlerëson punën e ekipit të shitjes;
 • Identifikon dhe zhvillon masa konkrete për realizimin dhe tejkalimin e objektivave;
 • Përgjegjës për inventarizimin dhe kontrollin e stokut në dyqane;
 • Përgjegjës për implementimin e standarteve Merchandising në dyqane;
 • Përgatit planet mujore dhe vjetore te Marketingut në përputhje me udhëzimet dhe
  politikat e kompanisë;
 • Propozon oferta sezonale për promocionin e produkteve duke bashkëpunuar ngushtë me
  stafin e shitjeve dhe punëdhënësin;
 • Njeh dhe ndjek tendencat e fundit te biznesit;
 • Organizon anketime me klientet për të identifikuar kërkesat e tregut aktual dhe në të
  ardhmen;
 • Ndjek me rigorozitet zbatimin e orarit të punës dhe disiplinës në punë nga stafi ne
  varesi;

Kualifikimet e këruara për pozicionin:

 • Të ketë përfunduar studimet e larta, preferohet dega Administrim Biznesi;
 • Të ketë minimumi 3 vite eksperiencë pune në pozicione të ngjashme, në menaxhim dhe
  shitje;
 • Aftësi shumë të mira analitike, planifikimi dhe menaxhimi;
 • Njohuri shumë të mira të paketës MS Office;
 • Njohje shumë të mirë të gjuhës angleze;
 • Aftësi shumë të mira organizuese dhe përcaktim prioritetesh;
 • Aftësi të shkëlqyera në komunikim dhe në të shkruar me vartësit dhe me klientët;

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps:Ju lutem përcaktoni pozicionin për cilin aplikoni në momentin që dërgoni CV-in tuaj.Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al 

Add Comment