Partner.al kërkon një Menaxher/e Marketingu në Tiranë, për një kompani të suksesshme shitjesh retail të artikujve për fëmijë dhe aksesorë shtëpie.

Detyrat dhe përgjegjësitë:  

 • Përgatitja e strategjive të marketingut;
 • Analizon trendetet e tregut dhe rekomandon ndryshime në strategjitë e marketingut dhe zhvillimit të biznesit bazuar në analizat dhe feedback-un;
 • Përgatit dhe shpërndan buxhetin e marketingut;
 • Mbikëqyr krijimin dhe realzimin e njoftimeve për shtyp, reklamave dhe materialeve të tjera të marketingut;
 • Realizon mbledhjen dhe analizimin e feedback-ut nga klientët;
 • Mbështet dhe pasuron të gjitha perceptimet e jashtme per kompaninë dhe rritjen e pjesës së tregut;
 • Angazhon konsumatorët nëpermjet mediave sociale;
 • Thellon marrëdhëniet me të gjitha mediat për të siguruar sa më efektivisht përçimin e mesazhit dhe pozicionimin ekompanisë;
 • Udhëhëq të gjitha fushatat e gjenerimit dhe prodhimit të përmbajtjes në të gjitha platformat e medias;
 • Ndërmer iniciativa të mirë-llogaritura bazuar në analizime të të dhënave;
 • Angazhon organizata të tjera brenda komunitetit;
 • Bashkëpunon me shitjet dhe ndihmon për zhvillimin e aktiviteteve strategjike të partneritetit, implementon planin strategjik dhe skemën ekzekutive për mundësitë e identifikuara;

Kualifikimet e këruara për pozicionin:

 • Të ketë përfunduar studimet e larta, preferohet dega Administrim Biznesi, profili Marketing;
 • Të ketë minimumi 3-5 vite eksperiencë pune në kete pozicion;
 • Aftësi shumë të mira analitike, planifikimi dhe menaxhimi;
 • Njohuri shumë të mira të paketës MS Office;
 • Njohje shumë të mirë të gjuhës Angleze;
 • Aftësi shumë të mira organizuese dhe përcaktim prioritetesh;
 • Të jetë etik në marrëdhënie me kolegët;

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps:Ju lutem përcaktoni pozicionin për cilin aplikoni në momentin që dërgoni CV-in tuaj.Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al 

Add Comment