Partner.al kërkon një Inxhinier Elektrik në Tirane, për një klient që operon prej 13 vitesh në fushën e distribucionit te  kafesë dhe produkteve të tjera të konsumit.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Përgjegjes i Asistences Teknike dhe Mirëmbajtjes;
 • Monitorimin e punës së stafit të teknikeve që ka nën përgjegjesi;
 • Kryerjen e kontrolleve të paisjeve para dërgimit të klienti;
 • Bashkëpunon me Departamentin e Shitjeve për sherbimet që kryhen si sektor për klientin;
 • Ndjekja e levizjes së pajisjeve të klientët;
 • Monitorimi i magazines së paisjeve të imeta.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë ne Inxhinieri Elektrike;
 • Të ketë aftësi delegimi dhe monitorimi periodik;
 • Të jete i certifikuar në Automatizim Industrie;
 • Të jetë bashkëpunues me stafin që ka në varësi;
 • Preferohet mbi moshen 30-vjec;
 • Mbi 3 vjet eksperience.

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme:rekrutime@partner.al

Ps: Ju lutem përcaktoni pozicionin për cilin aplikoni në momentin që dërgoni CV-in tuaj.

Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment