Partner.al kërkon një Menaxher të Përgjithshëm në Tirane, për një kompani që operon prej 13 vitesh në fushën e distribucionit te  kafesë dhe produkteve të tjera të konsumit.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Organizimi i punës me Menaxherët e zonave.
 • Lëvizja në qytete të ndryshme ku kompania ka punonjësit e saj, dhe kontrolli i punës së tyre.
 • Organizimi i takimeve me klientët potenciale.
 • Mbështetja e Menaxherëve të zonave për zgjerimin e tregut.
 • Përgatitja e raportimeve periodike për Administratorin.
 • Informimi në mënyrë të vazhdueshme mbi zhvillimet dhe ecuritë e tregut vendas.
 • Bashkëpunimi me Departamentin e Marketingut për implementimin e strategjive të duhura për arritjen e objektivave.
 • Bashkëpunimi me Zyrën e Koordinimit të shitjeve për ndjekjen e ecurisë së klientëve.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë.
 • Duhet të ketë pervojë relevante në fushën e Menaxhimit dhe Shitjeve.
 • Duhet të jetë kreativ dhe të zotërojë aftësi shumë të mira komunikimi.
 • Preferohet mbi moshen 30-vjec.
 • Mbi 3 vjet eksperience.

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme:rekrutime@partner.al

Ps: Ju lutem përcaktoni pozicionin për cilin aplikoni në momentin që dërgoni CV-in tuaj.

Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment