Partner.al kërkon një Pastiçier, për një qëndër tregtare që operon në treg prej 6 vitesh.

Detyrat dhe përgjegjësitë:  

 • Planifikon, organizon dhe përgatit produkte cilësore në sektorin e pastiçerisë;
 • Krijon receta të ndryshme dhe bën prezantimin e tyre;
 • Siguron që dyqani është i furnizuar me produktet e pasticerisë;
 • Mban pastër dhe higjenizon ambjentin dhe paisjet për përgatitjen e produkteve;
 • Siguron shëndetin dhe sigurinë në vendin e punës në përputhshmëri të plotë me të gjitha rregulloret;
 • Bashkepunon me Shefin e Kuzhines per hartimin e recetave dhe menuve te reja.

Kualifikimet e këruara për pozicionin:

 • Të kenë përvojë pune  jo më pak se 2 vjet në këtë profil;
 • Diplomë të shkollës së mesme dhe/ose çertifikatë trajnimi në pastiçeri;
 • Njohuri në përgatitjen dhe paraqitjen e produkteve për departamentin e pastiçerisë;
 • Të jenë të detajuar, të shpejtë dhe të saktë;
 • Aftësi për të drejtuar dhe menaxhuar në mënyrë efektive të gjithë sektorine pastiçerisë;
 • Aftësi shumë të mira organizative;
 • Aftësi shumë të mira komunikimi;
 • Fleksibilitet me orarin e punës.

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps:Ju lutem përcaktoni pozicionin për cilin aplikoni në momentin që dërgoni CV-in tuaj.Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al 

Add Comment