Partner.al kërkon një Account Manager në Tiranë, për një klient i cili operon në tregun
Shqipëtar prej 16 vitesh në fushën e marketingut, promocionit dhe PR.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 •  Realizimi i objektivave të (vendosura nga kompania). Njohja shumë e mire e tregut dhe
  shfrytezimi optimal i mundësive që ofron ky treg.
 • Ndjekja e ecurisë së kompanive dhe
  shërbimeve që ofrojnë konkurrentet;
 • Krijimi, zhvillimi dhe mbajtja e marrëdhënieve të mira me klientët, furnitorët, distributorët
  dhe aktorët e tjerë në treg. Këshillimi dhe gjetja e zgjidhjeve për klientët;
 • Njohje shumë e mirë e skuadrës promocionale dhe pozicionimi i çdo anëtari atje ku mund të
  japë maksimumin;
 • Pjesemarrja aktive në procesin e rekrutimit dhe të përzgjedhjes së anëtarëve të skuadrës së
  tij;
 • Kujdesi për brandet, imazhin dhe për asetet e kompanisë;
 • Shtimi i panderprere i njohurive dhe aftësive personale e profesionale. Raportimi i rregullt
  mbi bazen e standardeve te vendosura nga kompania;
 •  Kujdesi dhe mbështetja për çdo aktivitet të organizuar nga kompania në të gjithë territorin
  e Shqipërise;
 •  Gatishmeria për të bërë çdo detyrë tjetër që i kërkohet nga kompania;
 •  Gjetja e klientëve të rinj dhe mirëmbajtja e atyre ekzistues;
 •  Prezantimi në PPT për fushatat e marketingut;
 •  Mbajtja e marredhenieve afatgjata me klientin;
 •  Ofertat financiare për klientët e jashtëm të kompanisë;
 •  Ndjekja e debitorëve të jashtëm të kompanisë;
 •  Komunikimi me furnitorët dhe me cmimet e tregut.

Kualifikimet e kërkuara për pozicionin:

 • Të ketë përfunduar studimet e larta, preferohet dega Administrim Biznesi, profili Marketing;
 • Studimet Master profili Marketing jane;
 •  Të ketë 2-5 vite eksperiencë pune në kete pozicion;
 •  Aftësi shumë të mira analitike, planifikimi dhe menaxhimi;
 •  Njohuri shumë të mira të paketës MS Office, PPT dhe Fotoshop;
 •  Njohje shumë të mirë të gjuhës Angleze;
 •  Aftësi shumë të mira organizuese dhe përcaktim prioritetesh;
 •  Të jetë etik/e në marrëdhënie me kolegët;
 •  Te zoteroje leje drejtimi automjeti te kategorise B.

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps:Ju lutem përcaktoni pozicionin për cilin aplikoni në momentin që dërgoni CV-in tuaj. Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment