Partner.al kërkon një Head of Security, për një klient i cili operon në sektorin e financimit për blerjen e automjeteve.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Përgjegjës për sigurimin e  informacionit në lidhje me klientët;
 • Përgjegjës për kërkimin e informacioneve rreth klienteve të cilët kanë precedente penale;
 • Janë gjithmonë vigjelent dhe hetues për llojet e mashtrimeve të brëndëshme ose të jashtme financiare dhe operacionale;
 • I vjen në ndihmë mbledhësit të borxheve, veçanërisht në rastet e procesit të rimarrjes së makinave;
 • Monitorimi dhe kontrolli i hyrje – daljeve në ndërtese si dhe monitorimi i portave të automjeteve;
 • Përgjegjës për vprimtarinë ligjor në mbrojtje të drejtpërdrejtë të jetës ose pronës;
 • Majtja e shënimeve të sakta të dukurive të pazakonshme;
 • Raportim në detaje të çdo incidenti të dyshimtë.

Kualifikimet/Kërkesat:

 • Te kete perfunduar arsimin e larte;
 •  Eksperiencë të mëparshme si Punonjës Shërbimi të Sigurisë Fizike ;
 •  Aftësi në përdorimin e sistemeve të alarmit dhe paisjeve të emergjencës;
 •  Njohuri shumë të mira të njohjes së proçedurave dhe protokolleve të sigurisë publike;
 • Aftësi në mbikqyrjen dhe i orientuar drejt detajeve;
 •  Të ketë integritet dhe profesionalizëm.

Të gjithë të kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al
Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al.

Add Comment