Partner.al kërkon Konsulentë Telefonik  në Tiranë, në gjuhën Italiane, Angleze, Gjermane dhe Greke .

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Zhvillon dhe mirëmban marrëdhëniet me klientët;
 • Menaxhon kërkesat e klientëve;
 • U jep zgjidhje problematikave të klientëve;
 • Të mirëmbajë pajisjet  operacionale dhe të raportojë rastet në të cilat ato nuk funsionojnë;
 • Të jetë i aftë të përcaktojë kërkesat duke punuar me klientët;
 • Të jetë i aftë t’u përgjigjet kërkesave duke qartësuar informacionin e dëshiruar nga klientët;
 • Të informojë klientët në lidhje me produktin dhe tu pergjigjet kërkesave të tyre;
 • Të realizojë targetin e shitjeve duke plotësuar keshtu nevojat dhe misionin e kompanisë.

Kualifikimet e kërkuara për pozicionin:

 • Njohuri shumë të mira të gjuhës Italiane/ Angleze/ Greke ;
 • Eksperiencë si operator telefonik përbenë avantazh;
 • Të jetë i komunikueshëm  dhe i sjellshëm;
 • Të ketë aftësi shumë të mira analitike dhe menaxhimi.

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps:Ju lutem përcaktoni pozicionin për cilin aplikoni në momentin që dërgoni CV-in tuaj. Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment