Partner.al kërkon një Customer Service në Tiranë, për një klient i cili operon në projektimin/ prodhimin e produkteve promocionale dhe reklamave.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Të sigurojë një shërbim cilësor dhe profesional ndaj klienteve;
 • Krijon komunikimin me klientët, kupton interesin e tyre, i prezanton dhe i sygjeron produktet për të cilat ai është i interesuar;
 • Të ndjekë proceset e punës, nga porosia deri ne filanizimin e produktit;
 • Njeh dhe prezanton  produktet në mënyrë që të mund t’u përgjigjet pyetjeve që klientët kanë;
 • Negocion çmimin dhe ofertën për produktin në bazë të kërksës së klientit;
 • Të tregojë dëshirë dhe rezultate të dukshme për të plotësuar objektivat e shitjeve;
 • Siguroni kënaqësinë e klientit dhe ofroni mbështetje profesionale ndaj tij;
 • Komunikon dhe koordinon punën me kolegët sipas nevojës.
Kualifikimet e kërkuara për pozicionin:

 • Të ketë përfunduar arsimin e lartë;
 • Eksperienca në profil të ngjashëm përbën avantazh;
 • Të jetë person i shkathët, korrekt dhe i komunikueshëm;
 • Të bashkëpunojë në grup;
 • Të ketë njohuri të gjuhës Angleze.

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-në në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment