Partner.al kërkon një Agjent/e Shitje, për një klient i cili operon prej 22 vitesh në  shitblerjen e veglave të punës.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

  •  Përgjegjës për menaxhimin e një zone të caktuar dhe ndjekja e marrëdhënieve me klientët;
  • Përgjegjës për ndjekjen e debive në zonën që mbulon;
  • Të njohë në mënyrë të shkëlqyer produktet dhe shërbimet e kompanisë.;
  • Përgjegjës për mirëmbajtjen e rrjetit ekzitues të klientëve dhe identifikimin e klientëve të rinj;
  • Ndërton, mirëmban dhe përmirëson marrëdhëniet e biznesit me klientët duke siguruar plotësimin e nevojave të tyre sipas standarteve më të larta;
  • Bashkëpunon dhe shkëmben informacione të vazhdueshme me eproret, mbi ecurinë e punës dhe mbi problematikat e hasuara.

Kualifikimet e kërkuara për pozicionin:

• Të ketë përfunduar arsimin e mesëm, arsimi i lartë përbën avantazh;
•  Eksperienca në pune të ngjashme përbën avantazh;
• Të zotëroj leje drejtimi të kategorisë B;
• Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe bashkëpunuese.

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-ne në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Ju lutem përcaktoni pozicionin për cilin aplikoni në momentin që dergoni CV-në tuaj.Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment