Partner.al kërkon një Punëtor për Studio Printimi në Tiranë, për një studio që operon në fushën e dizenjimit dhe printimit të produkteve  promocionale dhe reklamave.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

  • Pergjegjës për ngjitjen e banerave adeziv reklamues;
  • Përgjegjës në montime banerash dhe forex;
  • Të jetë i aftë në heqje dhe prerje adezivi;
  • Detyra të tjera që i ngarkohen nga eprorët për të printuar dhe aplikuar në terren.

Kualifikimet e kërkuara për pozicionin:

  • Të ketë përfunduar arsimin e mesëm;
  • Të ketë njohuri bazë kompjuterike;
  • Të jetë i aftë të punoje në grup;
  • Të jetë person energjik, me dëshirë për të punuar dhe fleksibël;
  • Të ketë aftësi komunikuese shumë të mira .

Të gjithë  kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-ne në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Ju lutem përcaktoni pozicionin për cilin aplikoni në momentin që dergoni CV-në tuaj.Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment