Partner.al kërkon një Menaxher Shitjesh HoReCa Lezhë, për një klient me 10 vite eksperiencë në fushën e distribucionit.

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Vendos objektivat e shitjes duke parashikuar dhe zhvilluar kuotat e shitjeve vjetore per rajonin/territorin qe mbulon, duke projektuar volumin e pritshem te shitjeve;
 • Menaxhimi i zones të caktuar ; i supervizoreve te shitjes dhe një numri agjentësh shitjeje,
 • Orientimi, keshillimi, disiplinimi, monitorimi dhe vleresimi i performances te punonjesve që jane në varësinë e tij;
 •  Shitjet për klientët e mëdhenj, zgjerimi i tregut dhe rritja e nivelit të shitjeve sipas objektivave;
 • Ndjek porositë në cdo hallkë deri në mbylljen e procesit të kontraktimit;
 •  Planifikimi dhe koordinimi i shitjeve sipas modelit/strategjisë të kompanisë;
 •  Bashkëpunimi me Departamentin e Marketingut për implementimin e strategjive të duhura për arritjen e objektivave;
 • Zhvillimi dhe ruajtja e marrdhënieve me klientet;
 • Rekrutimi dhe rritja e vazhdueshme e numrit te klientëve;
 • Përgatitja e raportimeve të ndryshme, sipas kërkesave nga eprori i drejtpërdrejtë;
 •  Të informohet në menyrë të vazhdueshme mbi zhvillimet dhe ecuritë e tregut vendas;
 • Çdo detyre tjeter ne lidhje me funksionet e tij e caktuar nga eproret e drejtperdrejte.

Kualifikimet e kërkuara për pozicionin:

 • Të ketë përfunduar studimet e larta, preferohet Fakulteti Ekonomik;
 •  Eksperience në pozicione të ngjashme mbi 3 vjet në distribucion;
 • Njohuri në perdorimin e programeve financiare dhe Paketës Office;
 •  Aftësi komunikimi dhe menaxheriale;
 •  Njohuri të mira të gjuhës angleze.

Të gjithë  kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për poziconin duke dërguar CV-ne në adresën e mëposhtme: rekrutime@partner.al

Ps: Ju lutem përcaktoni pozicionin për cilin aplikoni në momentin që dergoni CV-në tuaj. Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret e kërkuara do të kontaktohen nga Partner.al

Add Comment